[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Ứng dụng vi điều khiển PIC 16F877A trong thí nghiệm Vật lí phổ thông

[/kythuat]
[tomtat]
Ứng dụng vi điều khiển PIC 16F877A trong thí nghiệm Vật lí phổ thông
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ
DANH MỤC CÁC BẢNG
MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VI ĐIỀU KHIỂN PIC
1.1. GIỚI THIỆU CHUNG
1.2. KIẾN TRÚC PIC
1.3. RISC VÀ CISC
1.4. PIPELINING
1.5. NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH CHO PIC
1.6. MẠCH NẠP PIC
CHƯƠNG 2: VI ĐIỀU KHIỂN PIC 16F877A
2.1. SƠ ĐỒ CHÂN
2.2. CÁC THÔNG SỐ CỦA PIC 16F877A
2.3. CÁC MODUL VI ĐIỀU KHIỂN PIC 16F877A
CHƯƠNG 3: CÁC LINH KIỆN ĐIỆN TỬ LIÊN QUAN 40
3.1. HIỂN THỊ LCD
3.2. MA TRẬN BÀN PHÍM
3.3. IC MAX – 232
3.4. IC LM – 324
3.5. THẠCH ANH ĐIỆN TỬ
CHƯƠNG 4: ỨNG DỤNG VI ĐIỀU KHIỂN PIC 16F877A TRONG THÍ NGHIỆM VẬT LÍ PHỔ TH
4.1. TỔNG QUAN
4.2. DỤNG CỤ ĐO VÀ XỬ LÍ THỜI GIAN SỬ DỤNG PIC 16F877A
4.3. KHỐI XỬ LÍ TRUNG TÂM PIC 16F877A
4.4. ĐÁNH GIÁ SAI SỐ
CHƯƠNG 5: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ KẾT LUẬN 66
5.1. XÁC ĐỊNH CHU KÌ CON LẮC ĐƠN
5.2. XÁC ĐỊNH GIA TỐC RƠI TỰ DO
5.3. XÁC ĐỊNH HỆ SỐ MA SÁT TRƯỢT
5.4. XÁC ĐỊNH VẬN TỐC TRUNG BÌNH, VẬN TỐC TỨC THỜI
5.5. KẾT LUẬN
5.6. HƯỚNG PHÁT TRIỂN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan