[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Những yếu tố tạo nên năng lực giải bài tập hóa học của học sinh phổ thông

[/kythuat]
[tomtat]
Những yếu tố tạo nên năng lực giải bài tập hóa học của học sinh phổ thông
MỤC LỤC
A. MỞ ĐẦU
B. NĂNG LỰC GIẢI BÀI TẬP HÓA HỌC
I. Một số vấn đề về năng lực.
II. Năng lực giải bài tập hóa học.
C. TÌM HIỂU CẤU TRÚC NĂNG LỰC GIẢI BÀI TẬP CỦA HỌC SINH CẤP III
I. Năng lực tư duy chính xác và khái quát cao.
II. Năng lực tư duy linh hoạt sáng tạo
III. Hứng thú nhận thức và lòng tự tin.
IV. Phong cách làm việc khoa học
D. PHƯƠNG PHÁP BỒI DƯỠNG NĂNG LỰC GIẢI BÀI TẬP HÓA HỌC CHO HỌC SINH
I. Rèn tư duy chính xác, khái quát cao
II. Rèn tư duy linh hoạt và sáng tạo
III. Bồi dưỡng hứng thú, lòng tin.
IV. Rèn luyện phong cách làm việc khoa học
E. KẾT LUẬN
G. TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan