[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phương pháp xác định nồng độ 226Ra trong nước

[/kythuat]
[tomtat]
Phương pháp xác định nồng độ 226Ra trong nước
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
CHƯƠNG I: HỆ ĐO ALPHA ANALYST
1.1. Tiện ích hệ đo Alpha analyst [2]
1.2. Buồng chân không [1]
1.3. Detector [1]
1.3.1. Detector PIPS
1.3.2. Đầu dò Alpha PIPS
1.4. Bộ tiền khuếch đại [1]
1.5. Bộ khuếch đại [1]
1.6. Bộ biến đổi tương tự thành số ADC và bộ phân tích biên độ đa kênh MCA [1]
CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN VỀ RADIUM
2.1. Kim loại Radium
2.2. Muối Radium
2.2.1. Muối Radium tan
2.2.2. Muối Radium không tan- Kết tủa và đồng kết tủa đặc trưng
2.3. Đồng vị của Radium
2.4. Phân bố của 226Ra trong môi trường nước
2.5. Cơ chế giật lùi
2.6. Cơ chế hòa tan
CHƯƠNG 3: CÁC PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH 226Ra TRONG NƯỚC
3.1. Các phương pháp phân tích 226Ra trong mẫu nước
3.1.1. Phương pháp đồng kết tủa Radium với Barium Sunfate (BaSO4) [9], [18]
3.1.2. Phương pháp phát xạ Radon [18]
3.1.3. Phương pháp sử dụng máy đếm Cerenkov [17]
3.1.4. Phương pháp đếm nhấp nháy lỏng LSC [17]
3.1.5. Phương pháp đo phổ  của mẫu nước chưa xử lí [17]
3.1.6. Phương pháp trao đổi ion [11]
3.1.7. Phương pháp hấp thụ Radidum trên đĩa MnO2 [6],[12]
3.2. Phương pháp trao đổi ion để xác định 226Ra trong mẫu nước
3.2.1. Cơ sở lí thuyết:[11]
3.2.2. Thực nghiệm
3.3. Phương pháp xác định Radium trong nước bằng cách hấp thụ Radium trên đĩa MnO2.
3.3.1. Cơ sở lí thuyết
3.3.2. Thực nghiệm
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan