[giaban]0.000 VNĐ[/giaban]
[kythuat]

Chuyên đề ôn thi đại học năm 2015 môn toán bộ 1


Chuyên đề ôn thi đại học năm 2015 môn toán bộ 2

Chuyên đề ôn thi đại học năm 2015 môn toán bộ 3

[/kythuat]
[tomtat]

<<< Đề thi thử Đại học môn Toán hay và đặc sắc có lời giải chi tiết (Phần 1)


Chuyên đề ôn thi đại học năm 2015 môn toán bộ 1 + bộ 2 + bộ 3 (Bộ bộ sách cho tất cả)
+ Phần 1: Phần Đại số (Chiếm khoảng 7 điểm) gồm 2 quyển – Mỗi quyển 5 chuyên đề.
Trong phần này có 10 chuyên đề:
Chuyên đề 1: Chuyên đề khảo sát hàm số và các câu hỏi phụ trong khảo sát hàm số.
Chuyên đề 2: Chuyên đề PT – BPT Đại số.
Chuyên đề 3: Chuyên đề HPT – HBPT Đại số.
Chuyên đề 4: Chuyên đề PT – BPT – HPT – HBPT Mũ và Logarit.
Chuyên đề 5: Chuyên đề Lượng giác và PT Lượng giác.
Chuyên đề 6: Chuyên đề Tích phân.
Chuyên đề 7: Chuyên đề Tổ hợp – Xác suất.
Chuyên đề 8: Chuyên đề Nhị thức Newtơn.
Chuyên đề 9: Chuyên đề Số phức.
Chuyên đề 10: Chuyên đề Bất đẳng thức.
+ Phần 2: Phần Hình học (Chiếm khoảng 3 điểm) gồm 1 quyển – Quyển 3
Trong phần này có 5 chuyên đề:
Chuyên đề 11: Chuyên đề Thể tích: Khối chóp, Khối lăng trụ...
Chuyên đề 12: Chuyên đề Hình học phẳng.
Chuyên đề 13: Chuyên đề Hình học không gian.
Chuyên đề 14: Chuyên đề Phương trình đường thẳng (*).
Chuyên đề 15: Chuyên đề Các hình đặc biệt trong đề thi.
Cuối cùng, Phần tổng kết và kinh nghiệm làm bài.

Được chia làm 3 bộ được viết vô cùng chi tiết (hơn 700 trang) <Thầy cô trường Đại học Thái nguyên biên soạn>
Bộ 1 nói 5 chuyền đề đầu (Phần đại số) Down tại đây
Bộ 2 nói 5 chuyên đề tiếp theo (Phần đại số) Down tại đây
Bộ 3 nói 5 chuyên đề còn lại (Phần hình học) Down tại đây

>>> Bài tập phương trình lượng giác có lời giải tập 1
 [/tomtat]

Bài viết liên quan