[giaban]0.000 VNĐ[/giaban]
[kythuat][/kythuat]

[tomtat]
<<< Hướng dẫn giải nhanh bài tập trắc nghiệm Hóa học 10


Những viên kim cương trong Hóa học – Cao Cự Giác Down tại đây
MỤC LỤC
Cùng bạn đọc
Vấn đề 1: Đại cương về nguyên tử
Vấn đề 2: Bảng tuần hoàn các nguyên tố và định luật tuần hoàn
Vấn đề 3: Liên kết hóa học và cấu tạo nguyên tử
Vấn đề 4: Phản ứng oxi hóa – khử
Vấn đề 5: Tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học
Vấn đề 6: Sự điệ li
Vấn đề 7: Nhóm Halogen
Vấn đề 8: Nhóm Oxi
Vấn đề 9: Nhóm Nitơ
Vấn đề 10: Nhóm Cacbon
Vấn đề 11: Đại cương về kim loại
Vấn đề 12: Kim loại kiềm – Kiềm thổ – Nhôm
Vấn đề 13: Kim loại chuyển tiếp
Vấn đề 14: Đại cương về hóa hữu cơ
Vấn đề 15: Hidrocacbon no
Vấn đề 16: Hidrocacbon không no
Vấn đề 17: Hidrocacbon thơm – Nguồn Hidrocacbon thiên nhiên
Vấn đề 18: Dẫn xuất halogen – Ancol – Phenol
Vấn đề 19: Andehit – Xeton – Axit cacboxylic
Vấn đề 20: Este – Lipit
Vấn đề 21: Cacbohidrat
Vấn đề 22: Amin – Amino Axit – Protein
Vấn đề 23: Polime và vật liệu polime
Vấn đề 24: Bài tập hóa học thực nghiệm
Vấn đề 25: Hóa học và các vấn đề kinh tế, xã hội, môi trường
>>> Tuyển chọn và giải chi tiết 55 đề thi thử môn hóa các trường THPT chuyên 2014
[/tomtat]

Bài viết liên quan