[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
10 Bài toán trọng điểm Hình Học Phẳng OXY


[/kythuat]
[tomtat]
10 Bài toán trọng điểm Hình Học Phẳng OXY - Nguyễn Thanh Tùng
MỤC LỤC
PHẦN 1: TỔNG HỢP CÁC KIẾN THỨC CƠ BẢN
I. Hệ trục tạo độ.
II. Các hệ thức lượng trong tam giác.
III. Điểm, đường thẳng, đường tròn và ELIP.
PHẦN 2: NHỮNG BÀI TOÁN CƠ BẢN
Bài toán 1
Bài toán 2
Bài toán 3
Bài toán 4
Bài toán 5
Bài toán 6
Bài toán 7
PHẦN 3: 10 BÀI TOÁN HÌNH HỌC OXY
Bài toán 1
Bài toán 2
Bài toán 3
Bài toán 4
Bài toán 5
Bài toán 6
Bài toán 7
Bài toán 8
Bài toán 9
Bài toán 10
PHẦN 4: SÁNG TẠO VÀ PHÁT TRIỂN TỪ CÁC BÀI TOÁN HÌNH HỌC PHẲNG THUẦN TÚY
PHẦN 5: BÀI TẬP TỔNG HỢP
>>> Rèn luyện kỹ năng và tư duy giải toán Hệ Phương Trình Tập 1 + Tập 2
[/tomtat]

Bài viết liên quan