[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Tuyệt phẩm công phá Giải nhanh theo chủ đề trên kênh VTV2 môn Vật Lý tập 1

Tuyệt phẩm công phá Giải nhanh theo chủ đề trên kênh VTV2 môn Vật Lý tập 2

Tuyệt phẩm công phá Giải nhanh theo chủ đề trên kênh VTV2 môn Vật Lý tập 3


[/kythuat]
[tomtat]
Tuyệt phẩm công phá Giải nhanh theo chủ đề trên kênh VTV2 môn Vật Lý – Chu Văn Biên
GỒM 3 TẬP
MỤC LỤC
GIẢI NHANH DAO ĐỘNG CƠ HỌC TRONG ĐỀ CỦA BỘ GIÁO DỤC
Chủ đề 1. DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA
·        Bài toán liên quan đến thời gian
·        Bài toán liên quan đến quãng đường
·        Bài toán liên quan đến vừa thời gian vừa quãng đường
Chủ đề 2. CON LẮC LÒ XO
·        Bài toán liên quan đến công thức tính ω, f, t, m, k
·        Bài toán liên quan đến cơ năng thế năng động năng
·        Bài toán liên quan đến cắt ghép lò xo
·        Bài toán liên quan đến chiều dài của lò xo và thời gian lò xo nén, dãn
·        Bài toán liên quan đến kích thích dao động
·        Bài toán liên quan đến hai vật
Chủ đề 3. CON LẮC ĐƠN
·        Bài toán liên quan đến công thức tính ω, f, t
·        Bài toán liên quan đến năng lượng dao động
·        Bài toán liên quan đến vận tốc của vật, lực căng sợi dây, gia tốc
·        Bài toán liên quan đến va chạm con lắc đơn
·        Bài toán liên quan đến thay đổi chu kì
·        Bài toán liên quan đến dao động con lắc đơn có thêm trường lực
·        Bài toán liên quan đến hệ con lắc và chuyển động của vật sau khi dây đứt
Chủ đề 4: DAO ĐỘNG TẮT DẦN. DAO ĐỘNG DUY TRÌ. DAO ĐỘNG CƯỠNG BỨC. CỘNG HƯỞNG.
·        Bài toán liên quan đến hiện tượng cộng hưởng
·        Bài toán liên quan đến dao động tắt dần của con lắc lò xo
·        Bài toán liên quan đến dao động tắt dần của con lắc đơn
Chủ đề 5: TỔNG HỢP CÁC DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA
·        Bài toán thuận trong tổng hợp dao động điều hòa
·        Bài toán ngược trong tổng hợp dao động điều hòa
·        Các câu hỏi định tính dao động cơ học
·        Các câu hỏi định lượng dao động cơ học

MỤC LỤC
GIẢI NHANH ĐIỆN XOAY CHIỀU TRONG ĐỀ CỦA BỘ GD
Chủ đề 1: MẠCH ĐIỆN
·        Bài toán liên quan đến mạch điện chỉ có R, chỉ có L, chỉ có C.
·        Bài toán liên quan đến thời gian.
·        Bài toán liên quan đến điện lượng.
·        Bài toán liên quan đến mạch RLC nối tiếp.
·        Bài toán liên quan đến biểu diễn phức.
·        Bài toán liên quan đến cộng hưởng điện và điều kiện lệch pha.
·        Bài toán liên quan đến công suất và hệ số công suất.
·        Bài toán liên quan đến giản đồ Véctơ.
·        Bài toán liên quan đến thay đổi cấu trúc mạch, hộp kín, giá trị tức thời.
·        Bài toán liên quan đến cực trị.
Chủ đề 2: MÁY ĐIỆN
·        Bài toán liên quan đến máy phát điện xoay chiều 1 pha.
·        Bài toán liên quan đến máy phát điện xoay chiều 3 pha.
·        Bài toán liên quan đến động cơ điện.
·        Bài toán liên quan đến máy biến áp.
·        Bài toán liên quan đến truyền tải điện.
·        Bài tập định tính.
·        Bài tập định lượng.

MỤC LỤC
GIẢI NHANH SÓNG CƠ, DAO ĐỘNG VÀ SÓNG ĐIỆN TỬ, SÓNG ÁNH SÁNG, LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG, HẠT NHÂN NGUYÊN TỬ
Chủ đề 1: Hiện tượng sóng cơ học.
Chủ đề 2: Sóng dừng.
Chủ đề 3: Giao thoa sóng cơ học.
Chủ đề 4: Sóng âm.
Chủ đề 5: Dao động điện từ.
Chủ đề 6: Dao động điện từ.
Chủ đề 7: Hiện tượng tán sắc ánh sáng.
Chủ đề 8: Hiện tượng giao thoa ánh sáng.
Chủ đề 9: Quang phổ. Các tia.
Chủ đề 10: Hiện tượng quang điện.
Chủ đề 11: Thuyết BO. Thuyết phổ HIĐRO. Sự phát quang tia X.
Chủ đề 12: Tính chất và cấu tạo hạt nhân.
Chủ đề 13: Phản ứng hạt nhân.
Chủ đề 14: Phóng xạ. Phân hạch. Nhiệt hạch.
CÂU HỎI LÝ THUYẾT
Tuyệt phẩm công phá Giải nhanh theo chủ đề trên kênh VTV2 môn Vật Lý tập

Tuyệt phẩm công phá Giải nhanh theo chủ đề trên kênh VTV2 môn Vật Lý tập 2

Tuyệt phẩm công phá Giải nhanh theo chủ đề trên kênh VTV2 môn Vật Lý tập 3

[/tomtat]

Bài viết liên quan