[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Chinh phục bài tập Vật lý tập 2 - Điện xoay chiều


[/kythuat]
[tomtat]
Chinh phục bài tập Vật lý tập 2 - Điện xoay chiều _ LoveBook
MỤC LỤC
TỔNG QUAN VỀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN ĐIỆN XOAY CHIỀU.
Chủ đề 1: ĐẠI CƯƠNG VỀ DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU.
Tiết 1: Các bài toán cơ bản - Suất điện động, từ thông, tần số, nhiệt lượng.
Tiết 2: Các bài toán liên quan tới thời gian.
Tiết 3: Bài toán về điện lượng. Tiết 4: Các đại lượng đặc trưng sử dụng giá trị hiệu dụng, giá trị tức thời.
Chủ đề 2: MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU RLC. HIỆN TƯỢNG CỘNG HƯỞNG ĐIỆN. Tiết: Hiện tượng cộng hưởng điện: Các đặc điểm và điều kiện.
Chủ đề 3: CÔNG SUẤT MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU KHÔNG PHÂN NHÁNH RLC
BÀI TOÁN CỰC TRỊ TRONG MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU.
PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ LOẠI HÀM SỐ ĐỐI VỚI CÁC BÀI TOÁN ĐIỆN XOAY CHIỀU.
Chủ đề 4: CỰC TRỊ ĐIỆN XOAY CHIỀU.
Tiết 1: Điện trở biến thiên.
Tiết 2: Độ tự cảm biến thiên.
Tiết 3: Điện dung biến thiên.
Tiết 4: Tần số góc biến thiên.
Chủ đề 5: BÀI TOÁN BIỆN LẬP HỘP KÍN, ĐỘ LỆCH PHA, GIẢN ĐỒ VÉCTƠ.
Tiết 1: Phương pháp giản đồ Véctơ.
Tiết 2: Độ lệch pha giữa các đoạn mạch.
Tiết 3: Biện luận hộp kín.
Chủ đề 6: MÁY BIẾN ÁP VÀ SỰ TRUYỀN TẢI ĐIỆN NĂNG.
Tiết 1: Máy biến áp. Tiết 2: Sự truyền tải điện năng.
Chủ đề 7: CÁC LOẠI MÁY ĐIÊN.
Tiết 1: Máy phát điện xoay chiều một pha.
Tiết 1: Máy phát điện xoay chiều ba pha.
Tiết 3: Động cơ điện.
PHƯƠNG PHÁP CHUẨN HÓA SỐ LIỆU
>>> Chinh phục bài tập Vật Lý tập 1 - Dao động cơ học
[/tomtat]

Bài viết liên quan