[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Khám phá tư duy kỹ thuật giải bất đẳng thức Bài toán MIN – MAX


[/kythuat]
[tomtat]
Khám phá tư duy kỹ thuật giải bất đẳng thức Bài toán MIN – MAX _ Đặng Thành Nam
MỤC LỤC
Chương 1: BẤT ĐẲNG THỨC VÀ CÁC KỸ THUẬT CƠ BẢN
Chủ đề 1: Kỹ thuật biến đổi tương đương.
Chủ đề 2: Kỹ thuật minh phản chứng.
Chủ đề 3: Kỹ thuật quy nập toán học.
Chủ đề 4: Kỹ thuật miền giá trị.
Chủ đề 5: Kỹ thuật sử dụng nguyên lí Diricle.
Chủ đề 6: Kỹ thuật tam thức bậc hai.
Chủ đề 7: Kỹ thuật đánh giá bất đẳng thức tích phân.
Chương 2: BẤT ĐẲNG THỨC PHƯƠNG PHÁP TIẾP CẬN
Chủ đề 1: Các kỹ thuật sử dụng bất đẳng thứcAM - GM cơ bản.
Chủ đề 2: Kỹ thuật ghép cặp trong chứng minh đẳng thức AM - GM.
Chủ đề 3: Kỹ thuật sử dụng bất đẳng thức AN - GM dạng cộng mẫu số.
Chủ đề 4: Kỹ thuật sử dụng bất đẳng thức Cauchy - Schwarz dạng phân thức.
Chủ đề 6: Kỹ thuật tham số hóa.
Chủ đề 7: Bất đẳng thức Holder và ứng dụng.
Chủ đề 9: Bất đẳng thức Bernouli và ứng dụng.
Chương 3: PHƯƠNG TRÌNH HÀM SỐ TRONG GIẢI TOÁN BẤT ĐẲNG THỨC VÀ CỰC TRỊ
Chủ đề 1: Kỹ thuật sử dụng tính đơn điệu với bài toán cực trị và bất đẳng thức một biến số.
Chủ đề 2: Kỹ thuật sử dụng tính đơn điệu với bài toán cực trị và bất đẳng thức hai biến số.
Chủ đề 3: Kỹ thuật sử dụng tính đơn điệu với bài toán cực trị và bất đẳng thức ba biến số.
Chủ đề 4: Kỹ thuật sử dụng tính thuần nhất.
Chủ đề 5: Kỹ thuật sử dụng bất đẳng thức tiếp tuyến.
Chủ đề 6: Kỹ thuật khảo sát hàm nhiều biến.
Chủ đề 7: Kỹ thuật sử dụng tính chất của nhị thức bậc nhất và tam thức bậc hai.
Chủ đề 8: Bất đẳng thức phụ đâng chú ý và áp dụng giải đề thi tuyển sinh.
Chủ đề 9: Bài toán chọn lọc bất đẳng thức và cực trị ba biến.
Chuyên 4: SỐ PHƯƠNG PHÁP CHỨNG MINH BẤT ĐẲNG THỨC KHÁC
Chủ đề 1: Kỹ thuật lượng giác hóa.
Chủ đề 2: Kỹ thuật sử dung bất đẳng thức Schur.
Chủ đề 3: Kỹ thuật dồn biến.
>>> Tuyển tập 90 đề thi thử Đại học môn Toán tập 3 – LOVEBOOK
[/tomtat]

Bài viết liên quan