[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Những điều cần biết luyện thi Quốc gia kỹ thuật giải nhanh Hệ Phương Trình


[/kythuat]
[tomtat]
Những điều cần biết luyện thi Quốc gia kỹ thuật giải nhanh Hệ Phương Trình - Đặng Thành Nam
MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU
Chương 1: KIẾN THỨC BỔ SUNG KHI GIẢI HỆ PHƯƠNG TRÌNH.
Chủ đề 1: Phương trình, bất phương trình bậc nhất và bậc hai.
Chủ đề 2: Phương trình bậc ba.
Chủ đề 3: Phương trình bậc bốn.
Chủ đề 4: Phương trình phân thức hữu tỷ.
Chủ đề 5: Hệ phương trình hai ẩn có chứa phương trình bậc nhất.
Chủ đề 6: Hệ phương trình bậc hai hai ẩn dạng tổng quát.
Chương 2: CÁC KỸ THUẬT VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI HỆ PHƯƠNG TRÌNH.
Chủ đề 1: Kỹ thuật sử dụng hệ phương trình bậc nhất hai ẩn.
Chủ đề 2: Hệ phương trình đối xứng loại I.
Chủ đề 3: Hệ phương trình đối xứng loại II.
Chủ đề 4: Hệ phương trình có yếu tố đẳng cấp.
Chủ đề 5: Kỹ thuật sử dụng phép thế.
Chủ đề 6: Kỹ thuật phân tích thành nhân tử.
Chủ đề 7: Kỹ thuật cộng, trừ và nhân theo vế hai phương trình của hệ.
Chủ đề 8: Kỹ thuật đặt ẩn phụ dạng đại số.
Chủ đề 9: Kỹ thuật đặt ẩn phụ dạng tổng - hiệu.
Chủ đề 10: Kỹ thuật sử dụng tính đơn điệu của hàm số.
Chủ đề 11: Kỹ thuật sử dụng điều kiện có nghiệm của hệ phương trình.
Chủ đề 12: Kỹ thuật đánh giá.
Chủ đề 13: Hệ phương trình có chứa căn thức.
Chủ đề 14: Kỹ thuật lượng giác hóa.
Chủ đề 15: Kỹ thuật hệ số bất định.
Chủ đề 16: Kỹ thuật phức hóa.
Chủ đề 17: Kỹ thuật sử dụng tính chất hình học giải tích.
Chủ đề 18: Kỹ thuật nhân liên hợp đối với hệ phương trình có chứa căn thức.
Chủ đề 19: Một số bài toán chọn lọc và rèn luyện nâng cao.
Chương 3: BÀI TOÁN CÓ CHỨA THAM SỐ.
Chủ đề 1: Hệ đối xứng loại I.
Chủ đề 2: Hệ đối xứng loại II.
Chủ đề 3: Hệ đẳng cấp.
Chủ đề 4: Kỹ thuật sử dụng tính đơn điệu của hàm số - Xử lý bài toán hệ phương trình có chứa tham số.
[/tomtat]

Bài viết liên quan