[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Cẩm nang luyện thi Quốc gia môn Ngữ Văn


[/kythuat]
[tomtat]
Cẩm nang luyện thi Đại học môn Ngữ Văn
MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU
Chuyên đề 1: CÁC DẠNG ĐỀ THI CÂU 5 ĐIỂM.
Phần văn học lớp 11.
Phần văn học lớp 12.
Chuyên đề 2: DẠNG ĐỀ SO SÁNH CẤU TRÚC LÀM BÀI
I. Khái quát chung.
II. Hướng dẫn một số đề.
Chuyên đề 3: CÂU HỎI HAI ĐIỂM TRONG KỲ THI ĐẠI HỌC - CAO ĐẲNG
A. Các tác giả văn học Việt Nam cần chú ý.
B. Văn học lớp 11.
C. Phần văn học 12.
Chuyền đề 4: NGHỊ LUẬN XÃ HỘI.
I. Những yêu cầu khi làm văn nghị luận xã hội.
II. Các dạng nghị luận xã hội và cấu trúc làm bài.
A.    Tư tưởng đạo lý.
B.     Hiện tượng dời sống.
C.     Dạng đề kết hợp hai mặt tốt - xấu trong một vấn đề.
D.    Dạng đề mang tính chất đối Thoại - Bộ lộ suy nghĩ riêng về vấn đề được đặt ra.
E.     Nghị luận về một vấn đề đặt ra trong câu chuyện.


[/tomtat]

Bài viết liên quan