[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phát triển tín dụng tài trợ xuất nhập khẩu tại ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương tín chi nhánh Đà Nẵng

[/kythuat]
[tomtat]
Phát triển tín dụng tài trợ xuất nhập khẩu tại ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương tín chi nhánh Đà Nẵng
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN TÍN DỤNG TÀI TRỢ XNK TẠI CÁC NHTM
1.1. Tổng quan về phát triển tín dụng.
1.2. Hoạt động tín dụng tài trợ XNK tại các NHTM.
1.3. Kinh nghiệm về phát triển tín dụng tài trợ XNK của một số quốc gia trên thế giới.
Chương 2: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN TÍN DỤNG TÀI TRỢ XNK TẠI SACOMBANK ĐÀ NẴNG
2.1. Đặc điểm của Sacombank Đà Nẵng ảnh hưởng đến hoạt động tín dụng.
2.2. Tình hình XNK của Đà Nẵng trong thời gian qua và triển vọng trong thời gian tới.
2.3. Thực trạng hoạt động tín dụng tài trợ XNK tại Sacombank Đà Nẵng trong thời gian qua.
2.4. Nguyên nhân của thực trạng trên.
Chương 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN TÍN DỤNG TÀI TRỢ XNK TẠI SACOMBANK ĐÀ NẴNG
3.1. Căn cứ để xây dựng giải pháp.
3.2. Các giải pháp phát triển tín dụng tài trợ XNK.
3.2.1. Mở rộng quy mô tín dụng tài trợ XNK.
3.2.2. Nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng tài trợ XNK
3.2.3. Phát triển dịch vụ tín dụng tài trợ XNK
3.2.4. Các giải pháp hỗ trợ.
3.2.5. Kiến nghị với các cơ quan hữu quan.
KẾT LUẬN
[/tomtat]

Bài viết liên quan