[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phát triển thương hiệu công ty cổ phần vận tải đa phương thức (Vietranstimex)

[/kythuat]
[tomtat]
Phát triển thương hiệu công ty cổ phần vận tải đa phương thức (Vietranstimex)
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ THƯƠNG HIỆU VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU TRONG CÁC TỔ CHỨC KINH DOANH
1.1. Tổng quan về thương hiệu.
1.2. Phát triển thương hiệu trong tổ chức kinh doanh.
1.3. Nội dung phát triển thương hiệu trong tổ chức kinh doanh.
1.4. Hoạt động kinh doanh dịch vụ vận tải và một số lưu ý khi phát triển thương hiệu dịch vụ vận tải.
KẾT LUẬN CHƯƠNG 1
Chương 2: THỰC TRẠNG KINH DOANH VẬN TẢI VÀ CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU TẠI CÔNG TY CP VẬN TẢI ĐA PHƯƠNG THỨC (VIETRANSTIMEX)
2.1. Tổng quan về Công ty Cổ phần Vận tải Đa phương thức.
2.2. Thực trạng xây dựng và phát triển thương hiệu của Công ty Cổ phần Vận tải Đa phương thức.
2.3. Đánh giá chung về quá trình phát triển thương hiệu VIETRANSTIMEX.
KẾT LUẬN CHƯƠNG 2
Chương 3: PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU VIETRANSTIMEX CỦA CÔNG TY CP VẬN TẢI ĐA PHƯƠNG THỨC
3.1. Căn cư đề xuất giải pháp.
3.2. Phát triển thương hiệu VIETRANSTIMEX.
3.3. Một số kiến nghị đối với nhà nước.
KẾT LUẬN CHƯƠNG 3
KẾT LUẬN 
[/tomtat]

Bài viết liên quan