[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu cải tiến công nghệ đốt khí biogas trong các lò dầu truyền nhiệt

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu cải tiến công nghệ đốt khí biogas trong các lò dầu truyền nhiệt
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: TỔNG QUAN VỀ BIOGAS
1.1. Giới thiệu chung về biogas.
1.2. Công nghệ sản xuất biogas.
1.3. Khả năng ứng dụng của biogas.
1.4. Quá trình sản xuất biogas trên thế giới và ở Việt Nan.
Chương 2: SẢN XUẤT VÀ SỬ DỤNG BIOGAS TRONG NGÀNH TINH BỘT SẮN
2.1. Tình hình chế biến và ứng dụng sắn.
2.2. Quy trình công nghệ chế biến tinh bột sắn.
2.3. Quá trình sản xuất và sử dụng biogas trong ngành tinh bột sắn.
2.4. Công nghệ đốt khí biogas trong các lò dầu truyền nhiệt của thế giới.
2.5. Thực trạng đốt biogas trong các lò dầu truyền nhiệt của các nhà máy sản xuất tinh bột sắn ở Việt Nam.
Chương 3: NGHIÊN CỨU ĐỐT BIOGAS TRONG CÁC LÒ DẦU TRUYỀN NHIỆT
3.1. Quá trình cháy của các loại nhiên liệu trong các lò dầu truyền nhiệt.
3.2. Chọn công suất thiết kế và tính chọn lò dầu truyền nhiệt.
3.3. Cải tiến hệ thống xử lý và đốt khí biogas phù hợp với lò dầu truyền nhiệt trong các nhà máy sản xuất tinh bột sắn.
3.4. So sánh tính chất của khí biogas trước và sau khi xử lý qua hệ thống.
Chương 4: TRIỂN KHAI ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ ĐỐT BIOGAS TẠI NHÀ MÁY TINH BỘT SẮN HƯỚNG HÓA, QUẢNG TRỊ
4.1. Giới thiệu về Nhà máy tinh bột sắn Hướng Hóa, Quảng Trị.
4.2. Quá trình lắp đặt hệ thống.
Chương 5: KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN
5.1. Thành phần khí biogas trước và sau khi xử lý.
5.2. Tính chất của khí biogas trước và sau khi xử lý.
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
[/tomtat]

Bài viết liên quan