[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu chế tạo hỗn hợp sơn khuôn đúc gang, thép hợp kim chất lượng cao thay thế nhập ngoại để đúc các chi tiết máy phục vụ xuất khẩu

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu chế tạo hỗn hợp sơn khuôn đúc gang, thép hợp kim chất lượng cao thay thế nhập ngoại để đúc các chi tiết máy phục vụ xuất khẩu
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Phần I. TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI
1.1. Sơ lược tình hình nghiên cứu đề tài
1.2. Cơ sở lý luận để nghiên cứu đề tài
Phần II. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI
2.1. Phương pháp và thiết bị nghiên cứu đề tài
2.2. Nghiên cứu lựa chọn thành phần hỗn hợp sơn khuôn tối ưu trên cơ sở ôxýt manhêzi
2.3. Nghiên cứu công nghệ nghiền tuyển, pha chế hỗn hợp sơn khuôn đúc
2.4. Nghiên cứu chế tạo thử sản phẩm hỗn hợp sơn khuôn đúc hệ manhêzi
2.5. Nghiên cứu thử nghiệm, đánh giá kết quả hỗn hợp sơn cho khuôn đúc gang, thép hợp kim chất lượng cao ở một số nhà máy đúc
Phần III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ĐẠT ĐƯỢC VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ
3.1. Thành phần hoá
3.2 Độ chịu nhiệt
3.3. Các tính chất cơ học của hỗn hợp sơn khuôn đúc
3.4. Hình thái của lớp hỗn hợp sơn khuôn
3.5. Phân tích đánh giá hiệu quả kinh tế, khả năng áp dụng vào thực tế sản xuất
Phần IV. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU CÔNG BỐ VÀ THAM KHẢO
PHỤ BẢN
[/tomtat]

Bài viết liên quan