[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu sử dụng chống sét van trên đường dây cao áp để giảm suất cắt do quá điện áp khí quyển

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu sử dụng chống sét van trên đường dây cao áp để giảm suất cắt do quá điện áp khí quyển
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: TỔNG QUAN
1.1. Số lần sét đánh thẳng vào ĐDK trong một năm.
1.2. Suất cắt đường dây.
1.3. Ưu và nhược điểm của các giải pháp chống sét ĐDK.
Chương 2: CHỐNG SÉT VAN – THÔNG SỐ VÀ CÁCH LỰA CHỌN
2.1. Cấu tạo và phân loại.
2.2. Phương pháp lựa chọn CSV không khe hở để bảo vệ ĐDK cao áp.
Chương 3: NGHIÊN CỨU LẮP ĐẶT CSV TRÊN ĐDK CAO ÁP ĐỂ GIẢM SUẤT CẮT DO QĐAKQ
3.1. Tổng quan.
3.2. Suất cắt trên ĐDK không treo DCS.
3.3. Suất cắt trên ĐDK có treo DCS.
3.4. Lắp đặt CSV có chọn lọc.
Chương 4: TÍNH TOÁN HIỆU QUẢ LẮP ĐẶT CSV TRÊN ĐDK 220kV BUÔN KUỐP – ĐĂK NÔNG
4.1. Quy mô ĐDK 200kV Buôn Kuốp – Đăk Nông.
4.2. Giải thiết các trường hợp để tính toán suất cắt.
4.3. Suất cắt đường dây.
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
[/tomtat]

Bài viết liên quan