[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu sự hài lòng của bệnh nhân đối với bệnh viện Đa Khoa Đà Nẵng


[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu sự hài lòng của bệnh nhân đối với bệnh viện Đa Khoa Đà Nẵng
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT
1.1. Dịch vụ.
1.2. Những đặc tính của dịch vụ.
1.3. Chất lượng dịch vụ.
1.4. Những nhân tố ảnh hưởng đến sự mong đợi của khách hàng.
1.5. Nhận thức và sự mong đợi.
1.6. Sự hài lòng của khách hàng và mối quan hệ với chất lượng dịch vụ, giá cả và hình ảnh doanh nghiệp.
1.7. Tóm tắt chương.
Chương 2: TỔNG QUAN VỀ BỆNH VIỆN VÀ DỊCH VỤ KHÁM CHỮA BỆNH TẠI BỆNH VIỆN
2.1. Bệnh viện (Theo tài liệu Bộ y tế).
2.2. Dịch vụ y tế và thực trạng dịch vụ y tế tại bệnh viện đa khoa Đà Nẵng.
2.3. Tóm tắt chương.
Chương 3: MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU
3.1. Tổng hợp các nghiên cứu đi trước.
3.2. Mô hình nghiên cứu.
3.3. Tóm tắt chương.
Chương 4: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
4.1. Một số quan điểm chủ đạo.
4.2. Quy trình nghiên cứu.
4.3. Nghiên cứu định tính.
4.4. Thiết kế bảng câu hỏi.
4.5. Nghiên cứu định lượng.
4.6. Tóm tắt chương.
Chương 5: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
5.1. Mô tả mẫu. 5.2. Phân tích đánh giá công cụ đo lượng.
5.3. Mô hình nghiên cứu hiệu chỉnh.
5.4. Kiểm định giả thuyết nghiên cứu.
5.5. Tóm tắt chương.
Chương 6: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ
6.1. Tóm tắt một số kết quả chính.
6.2. Một số kiến nghị.
6.3. Tính mới của nghiên cứu.
6.4. Hạn chế của nghiên cứu.
[/tomtat]

Bài viết liên quan