[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ di động Viettel trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ di động Viettel trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT CHO NGHIÊN CỨU
1.1. Chất lượng dịch vụ.
1.2. Sự hài lòng khách hàng.
1.3. Mối quan hệ giữa chất lượng dịch vụ và sự hài lòng khách hàng.
1.4. Một số mô hình đánh giá sự hài lòng khách hàng.
Chương 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY VIỄN THÔNG VIETTEL TẠI ĐỊA BÀN ĐÀ NẴNG
2.1. Vài nét về Công ty viễn thông Viettel.
2.2. Tổng quan về thị trường dịch vụ điện thoại di động tại Việt Nam.
2.3. Thực trạng hoạt động cung cấp dịch vụ điện thoại di động của chi nhánh Viettel Corporation tại Đà Nẵng.
Chương 3: THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU SỰ HÀI LÒNG KHÁCH HÀNG ĐỐI VỚI DỊCH VỤ ĐTDĐ VIETTEL TRÊN ĐỊA BÀN ĐÀ NẴNG
3.1. Quy trình tiến hành nghiên cứu.
3.2. Xây dựng mô hình nghiên cứu chính thức và thiết kế thang đo cho nghiên cứu.
Chương 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
4.1. Mô tả sơ lược về cuộc nghiên cứu chính thức.
4.2. Đánh giá thang đo bằng phân tích nhân tố khám phá (EFA).
4.3. Đánh giá độ tin cậy của thang đo bằng hệ số Cronbach Alpha.
4.4. Kiểm định sự phù hợp của mô hình nghiên cứu thực tế bằng phân tích hồi quy bội.
4.5. Mô hình nghiên cứu thực tế đánh giá sự hài lòng khách hàng đối với dịch vụ ĐTDĐ Viettel trên địa bàn Đà Nẵng.
4.6. Một số kết quả nghiên cứu khác.
Chương 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
[/tomtat]

Bài viết liên quan