[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu tăng cường kết cấu bê tông cốt thép bằng tấm dán fiber reinforced polymer

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu tăng cường kết cấu bê tông cốt thép bằng tấm dán fiber reinforced polymer
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: TỔNG QUAN BÊTÔNG CỐT THÉP VÀ GIỚI THIỆU CÁC PHƯƠNG PHÁP GIA CƯỜNG KẾT CÂU BÊTÔNG CỐT THÉP
1.1. Bêtông.
1.2. Quá trình xuống cấp và hư hỏng của bêtông cốt thép.
1.3. Kiểm định chất lượng của bêtông.
1.4. Nguyên nhân dẫn đến hư hỏng trong kết cấu BTCT.
1.5. Các phương pháp gia cường kết cấu BTCT.
1.6. Gia cường kết cấu BTCT bằng tấm dán FRP.
1.7. Kết luận chương.
Chương 2: TỔNG QUAN VỀ VẬT LIỆU FIBER REINFORCED POLYME
2.1. Sơ lược về vật liệu FRP và lịch sử phát triển.
2.2. Cấu trúc và các đặt trưng cơ học của vật liệu FRP.
2.3. Kết luận chương.
Chương 3: CƠ SỞ TÍNH TOÁN
3.1. Giới thiệu các nghiên cứu lý thuyết và thực nghiệm.
3.2. Các cơ sở lý thuyết tính toán sức kháng uốn và sức kháng cắt của kết cấu dầm BTCT.
3.3. Tính toán tăng cường sức kháng uốn của dầm BTCT bằng tấm sợi FRP.
3.4. Tăng cường sức kháng cắt cho dầm BTCT.
3.5. Kiểm tra ứng suất theo tải trọng khai thác.
3.6. Ví dụ tính toán sức kháng uốn của dầm T BTCT thường.
3.7. Ví dụ tính toán sức kháng uốn của dầm T BTCT DƯL.
3.8. Ví dụ tính toán sức kháng cắt của dầm T BTCT thường.
3.9. Kết luận chương.
Chươn 4: ĐÁNH GIÁ VỀ CÔNG NGHỆ DÁN TẤM CHẤT DẺO SỢ CARBON VÀ TRIỂN VỌNG ÁP DỤNG CÔNG NGHỆ NÀY Ở VIỆT NAM
4.1. Ứng dụng của vật liệu Tyfo® Fibrwrap® Composite Systems trên toàn thế giới.
4.2. Quy trình thiết kế tăng cường kết cấu sử dụng vật liệu FRP.
4.3. Các lưu ý thiết kế gia cường kết cấu sử dụng vật liệu Tyfo® Fibrwrap® Composite Systems.
4.5. Các lưu ý khi thiết kế, thi công tăng cường kết cấu sử dụng vật liệu FRP.
4.6. Thiết bị thi công.
4.7. Đánh giá chung về công nghệ dán tấm sợi FRP.
4.8. Ưu điểm và nhược điểm của phương pháp sửa chữa và tăng cường bằng tấm sợi FRP.
4.9. Kết luận chương.
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
[/tomtat]

Bài viết liên quan