[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu thị trường marketing trong xuất khẩu chè

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu thị trường marketing trong xuất khẩu chè
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: THỊ TRƯỜNG CHÈ THẾ GIỚI VÀ CÁC YẾU TỐ MARKETING TRONG XUẤT KHẨU CHÈ
1.1. Khái quát chung về thị trường chè thế giới
1.1.1. Cung cầu chè thế giới
1.1.2. Buôn bán chè trên thế giới
1.2. Các yếu tố marketing trong xuất khẩu chè
1.2.1. Nghiên cứu marketing xuất khẩu chè
1.2.2. Các yếu tố marketing hỗn hợp xuất khẩu chè
1.2.3. Môi trường marketing xuất khẩu chè
1.3. Kinh nghiệm của một số nước về marketing xuất khẩu chè
1.3.1. Kinh nghiệm của ấn Độ, Xri Lanka, Trung Quốc, Kênya
1.3.2. Bài học rút ra cho marketing xuất khẩu chè của Việt Nam
Chương 2: THỰC TRẠNG THỊ TRƯỜNG XUẤT KHẨU VÀ HOẠT ĐỘNG MARKETING XUẤT KHẨU CHÈ CỦA VIỆT NAM
2.1. Thực trạng thị trường xuất khẩu chè của Việt Vam thời gian từ 1996 đến nay
2.1.1. Khái quát chung về xuất khẩu chè của Việt Nam
2.1.2. Các thị trường xuất khẩu chè chủ yếu của Việt Nam
2.1.3. Đánh giá về thị trường xuất khẩu chè của Việt Nam
2.2. Thực trạng hoạt động marketing xuất khẩu chè của Việt Nam
2.2.1. Thực trạng hoạt động marketing xuất khẩu chè của các doanh nghiệp
2.2.2. Hỗ trợ marketing xuất khẩu chè của các tổ chức hỗ trợ phi Chính phủ (Hiệp hội chè, VCCI…)
2.2.3. Hỗ trợ marketing xuất khẩu chè của Chính phủ
2.3. Đánh giá chung về hoạt động marketing XK chè của Việt Nam
2.3.1. Những thành tựu đạt được
2.3.2. Những vấn đề tồn tại
2.3.3. Vấn đề đặt ra cần giải quyết
Chương 3: ĐỊNH HƯỚNG THỊ TRƯỜNG XUẤT KHẨU VÀ GIẢI PHÁP MARKETING XUẤT KHẨU CHO CHÈ VIỆT NAM
3.1. Dự báo thị trường chè thế giới đến năm 2015
3.1.1. Về sản xuất, cung cấp
3.1.2. Về nhu cầu tiêu thụ và nhập khẩu
3.1.3. Về xuất nhập khẩu
3.1.4. Về giá cả và các yếu tố marketing khác
3.2. Định hướng thị trường xuất khẩu chè của Việt Nam
3.2.1. Mục tiêu, quan điểm
3.2.2. Định hướng thị trường xuất khẩu trọng điểm
3.3. Giải pháp marketing trong xuất khẩu chè
3.3.1. Các giải pháp marketing xuất khẩu chè của doanh nghiệp
3.3.2. Giải pháp phát triển năng lực hỗ trợ marketing xuất khẩu cho các tổ chức phi Chính phủ ở Việt Nam (hiệp hội doanh nghiệp, Hiệp hội chè VN)
3.3.3. Giải pháp hỗ trợ marketing xuất khẩu chè của Nhà nước
KẾT LUẬN
PHỤ LỤC
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan