[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu thiết kế chế tạo bộ điều khiển dừng vị trí chính xác của xy lanh khí hành trình đến 2000mm trong trường hợp tải quán tính lớn

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu thiết kế chế tạo bộ điều khiển dừng vị trí chính xác của xy lanh khí hành trình đến 2000mm trong trường hợp tải quán tính lớn
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương I: KHẢO SÁT, NGHIÊN CỨU
1.1. Giới thiệu tổng quan về hệ thống có sử dụng khí nén
1.2. Giới thiệu về máy dỡ tải chân không với cơ cấu di chuyển ngang bằng cơ khí
1.3. Sơ đồ dẫn động cơ cấu di chuyển ngang bằng xylanh khí nén
1.4. Hệ truyền động khí nén có hãm cuối hành trình
Chương 2: NGHIÊN CỨU TÍNH TOÁN, MÔ PHỎNG TRUYỀN ĐỘNG CỦA THIẾT BỊ
2.1. Tính toán và chọn thông số xylanh khí
2.2. Mô phỏng truyền động của thiết bị
Chương 3: THIẾT KẾ VÀ CHẾ TẠO HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN
1. Sơ đồ khí nén cơ cấu di chuyển ngang
2. Sơ đồ điện điều khiển máy dỡ tải
Chương 4: KHẢO NGHIỆM VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ
1. Vận hành khảo nghiệm
2. Đánh giá khả năng ứng dụng
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC BÁO CÁO ĐỀ TÀI
[/tomtat]

Bài viết liên quan