[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu tính toán các giải pháp tiết kiệm điện năng cho nhà máy nước Biển Hồ Gia Lai

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu tính toán các giải pháp tiết kiệm điện năng cho nhà máy nước Biển Hồ Gia Lai
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ DSM
1.1. Khái niệm về DSM
1.2. Chiến lược của DSM
1.3. Kết luận
CHƯƠNG 2: CÁC GIẢI PHÁP VÀ HIỆU QUẢ TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG TRONG SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM
2.1. Mở đầu
2.2. Hệ thống chiếu sáng
2.3. Hệ thống động cơ
2.4. Giải pháp dùng Biến tần (BT)
2.5. Kết luận
CHƯƠNG 3: TÍNH TOÁN TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG TẠI NHÀ MÁY NƯỚC BIỂN HỒ GIA LAI
3.1. Mở đầu
3.2. Tổng quan về nhà máy
3.3. Các hệ thống và thiết bị tiêu thụ năng lượng điện
3.4. Tính toán kinh tế và đánh giá hiệu quả khi dùng giải pháp thay thế bóng đèn cho hệ thống chiếu sáng
3.5. Tính toán kinh tế và đánh giá hiệu quả khi dùng giải pháp bù
3.6. Tính toán kinh tế và đánh giá hiệu quả khi dùng giải pháp Biến tần
3.7. Sử dụng pin mặt trời cung cấp điện cho hệ thống chiếu sáng
3.8. Kết luận
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
[/tomtat]

Bài viết liên quan