[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu tính toán các giải pháp tiết kiệm điện năng cho công ty cổ phần thủy sản Bình Định

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu tính toán các giải pháp tiết kiệm điện năng cho công ty cổ phần thủy sản Bình Định
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: TỔNG QAUN VÈ GIẢI PHÁP QUẢN LÝ ĐIỆN NĂNG
1.1. Sơ lược về tình hình cung cấp – sử dụng điện năng của Việt Nam.
1.2. Khái quát chung về DSM (Demand Side Management).
1.3. Đề xuất giải pháp quản lý điện năng.
1.4. Kết luận.
Chương 2: KIỂM TOÁN NĂNG LƯỢNG
2.1. Khái niệm về kiểm toán năng lượng.
2.2. Mục đích kiểm toán năng lượng.
2.3. Qui trình kiểm toán năng lượng.
2.4. Phương pháp kiểm toán năng lượng.
2.5. Một số các giải pháp tiết kiệm năng lượng hiệu quả trong các doanh nghiệp chế biến thủy sản.
2.6. Kết luận.
Chương 3: TIỀM NĂNG TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN BÌNH ĐỊNH
3.1. Giới thiệu về Công ty Cổ phần thủy sản Bình Định.
3.2. Qui trình hoạt động và tình hình sản xuất của Công ty.
3.3. Đánh giá tình hình sử dụng điện năng.
3.4. Đề xuất giải pháp quản lý và tiết kiệm điện năng cho Công ty Cổ phần thủy sản Bình Định.
3.5. Kết luận.
Chương 3: THIẾT KẾ HỆ THỐNG GIÁM SÁT TIÊU THỤ ĐIỆN NĂNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN BÌNH ĐỊNH
4.1. Mở đầu.
4.2. Giải pháp kỹ thuật.
4.3. Nguyên lý hoạt động hệ thống giám sát tiêu thụ điện năng.
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
[/tomtat]

Bài viết liên quan