[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu ứng dụng bêtông tự chèn trong kết cấu xây dựng sử dụng vật liệu địa phương

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu ứng dụng bêtông tự chèn trong kết cấu xây dựng sử dụng vật liệu địa phương
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: TỔNG QUAN
1.1. Khái quát về bêtông tự chèn.
1.2. Tổng quan về bêtông tự chèn trên thế giới.
1.3. Tình hình nghiên cứu & ứng dụng BTTC tại Việt Nam.
Chương 2: THIẾT KẾ THÀNH PHẦN CẤP PHỐI BÊTÔNG TỰ CHÈN SỬ DỤNG VẬT LIỆU TẠI QUẢNG NAM ĐÀ NẴNG
2.1.Yêu cầu của bêtông tự chèn.
2.2. Thành phần vật liệu của bêtông tự chèn.
2.3. Thiết thành phần cấp phối của BTTC.
2.4. Thí nghiệm đánh giá khả năng làm việc của BTTC.
Chương 3: QUY TRÌNH QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG BÊTÔNG TỰ CHÈN TẠI CÔNG TRÌNH
3.1. Khảo sát nguồn cung cấp vật liệu.
3.2. Quy trình kiểm soát chất lượng & thi công BTTC tại trạm trộn & phòng thí nghệm.
3.3. Quy trình thi công BTTC tại công trường khi không có sự kiểm soát tốt chất lượng.
Chương 4. SO SÁNH BÊTÔNG TỰ CHÈN VỚI BÊTÔNG THƯỜNG CÙNG ĐỘ CỨNG
4.1. Cường độ chịu nén.
4.2. Cường độ chịu kéo.
4.3. Mô đun đàn hồi.
4.4. Từ biến.
4.5. Co ngót.
4.6. Hệ số giãn nở nhiệt.
4.7. Lực dính.
4.8. Khả năng chống cắt tại các mặt phẳng đổ.
4.9. Khả năng chống cháy.
4.10. Độ bền.
4.11. Giá thành.
Chương 5: ỨNG DỤNG BTTC TRONG CÔNG TÁC GIA CỐ - SỬA CHỮA KẾT CẤU BTCT CÔNG TRÌNH THỦY LỢI – THỦY ĐIỆN
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
[/tomtat]

Bài viết liên quan