[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu trồng thử nghiệm hai giống dưa chuột bao tử mirabelle và mimoza trong điều kiện sinh thái vụ đông xuân tại xã Hòa Tiên thành phố Đà Nẵng

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu trồng thử nghiệm hai giống dưa chuột bao tử mirabelle và mimoza trong điều kiện sinh thái vụ đông xuân tại xã Hòa Tiên thành phố Đà Nẵng
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU
1.1. Vai trò của các yếu tố sinh thái đối với đời sống thực vật.
1.2. Khái quát về cây dưa chuột.
1.3. Tình hình nghiên cứu dưa chuột trong nước và trên thế giới.
1.4. Tình hình sản xuất dưa chuột bao tử trong nước và trên thế giới.
1.5. Điều kiện tự nhiên của xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng.
Chương 2: ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Đối tượng nghiên cứu.
2.2. Địa điểm và thời gian nghiên cứu.
2.3. Kỹ thuật trồng cây dưa chuột bao tử.
2.4. Phương pháp nghiên cứu.
Chương 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
3.1. Phân tích các yếu tố sinh thái tại xã Hòa Tiến, thành phố Đà Nẵng tác động đến quá trình sinh trưởng, phát triển cây dưa chuột bao tử.
3.2. Phân tích ảnh hưởng của điều kiện sinh thái vụ đông xuân tại Hòa Tiến đến sinh trưởng, phát triển của hai giống dưa chuột bao tử Mirabelle và Mimoza.
3.3. Phân tích ảnh hưởng của điều kiện sinh thái vụ đông xuân tại Hòa Tiến đến năng suất của hai giống dưa chuột bao tử Mirabelle và Mimoza.
3.4. Phân tích ảnh hưởng của điều kiện sinh thái vụ đông xuân tại Hòa Tiến đến phẩm chất của hai giống dưa chuột bao tử Mirabelle và Mimoza.
3.5. Phân tích ảnh hưởng của điều kiện sinh thái vụ đông xuân tại Hòa Tiến đến tình hình sâu, bệnh hại trên hai giống dưa chuột bao tử Mirabelle và Mimoza.
3.6. Phân tích thị trường tiêu thụ và hiệu quả kinh tế của hai giống dưa chuột bao tử Mirabelle và Mimoza trong vụ đông xuân tại Hòa Tiến, thành phố Đà Nẵng.
3.7. Thảo luận chung.
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
[/tomtat]

Bài viết liên quan