[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu thoát lũ và tiêu úng vùng hạ lưu sông Bồ

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu thoát lũ và tiêu úng vùng hạ lưu sông Bồ
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: ĐẶC ĐIỂM VỀ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÀ TÌNH HÌNH KHAI THÁC TÀI NGUYÊN NƯỚC SÔNG BỒ
1.1. Một số đặc điểm về điều kiện tự nhiên.
1.2. Hiện trạng sử dụng đất của khu vực.
1.3. Hiện trạng các công trình thủy lợi trong vùng.
1.4. Tình hình nghiên cứu và khai thác tài nguyên nước trong vùng.
Chương 2: GIỚI THIỆU MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP VÀ MÔ HÌNH TÍNH LŨ ĐỒNG BẰNG
2.1. Các nghiên cứu tính toán lũ trước đây của đơn vị thiết kế.
2.2. Giới thiệu một số mô hình toán tính lũ đồng bằng.
2.3. Các mô hình toán thủy lực tính lũ trên thế giới.
2.4. Mô hình hóa lũ đồng bằng bằng mô hình WMS.
Chương 3: ỨNG DỤNG MÔ HÌNH THỦY LỰC HEC-RAS TÍNH DÒNG CHẢY LŨ KẾT HỢP VỚI MÔ HÌNH WMS MÔ HÌNH LŨ ĐỒNG BẰNG VÙNG HẠ LƯU SÔNG BỒ
3.1. Mô hình HEC-RAS.
3.2. Hệ Phương trình cơ bản.
3.3. Phương hướng giải hệ phương trình chuyển động chảy không ổn định.
3.4. Áp dụng tính toán cho dòng chảy lũ hệ thống sông khu vực hạ lưu sông Bồ.
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
[/tomtat]

Bài viết liên quan