[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu ứng dụng bộ điều khiển mờ lai điều khiển bộ lọc tích cực cho tải biến tần

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu ứng dụng bộ điều khiển mờ lai điều khiển bộ lọc tích cực cho tải biến tần
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: TÌM HIỂU VỀ SONG HÀI VÀ CÁC PHƯƠNG PHÁP LỌC SÓNG HÀI
1.1. Giới thiệu tổng quan.
1.2. Tìm hiểu về sóng hài.
1.3. Các bộ lọc sóng điều hòa.
1.4. Kết luận chương 1.
Chương 2: TỔNG QUAN VỀ ĐIỀU KHIỂN MỜ VÀ BỘ ĐIỀU KHIỂN MỜ LAI PID
2.1. Lịch sử phát triển.
2.2. Điều khiển mờ.
2.3. Điều khiển mờ nâng cao.
2.4. Kết luận chương 2.
Chương 3: THIẾT KẾ BỘ ĐIỀU KHIỂN MỜ CHỈNH ĐỊNH THAM SỐ PID ĐỂ ĐIỀU KHIỂN BỘ LỌC TÍCH CỰC CHO TẢI BIẾN TẦN
3.1. Ảnh hưởng của tải biến tần lên lưới điện.
3.2. Thiết kế bộ lọc tích cực cho nguồn tải biến tần.
3.3. Xây dựng hệ điều khiển mờ chỉnh định tham số bộ điều khiển PID để điều khiển kế bộ lọc tích cực AF.
3.4. Kết quả mô phỏng Matlab – Simulink.
3.5. Kết luận chương 3.
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
[/tomtat]

Bài viết liên quan