[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu xây dựng hệ thống tự động xử lý số liệu trên máy thử nghiệm kéo nén vật liệu

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu xây dựng hệ thống tự động xử lý số liệu trên máy thử nghiệm kéo nén vật liệu
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: ĐẶC TRƯNG CƠ HỌC CỦA VẬT LIỆU VÀ CÁC PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA
1.1. Các đặc trưng cơ tính của vật liệu.
1.2. Phương pháp kiểm tra đặc trung cơ học của vật liệu.
1.3. Nguyên lý hoạt động của máy kéo nén.
Chương 2: PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ
2.1. Khái niệm về sai số đo và phân loại.
2.2. Sai số ngẫu nhiên – phương pháp tính thông số đặc trưng.
2.3. Sai số hệ thống – phương pháp khử sai số hệ thống.
2.4. Sai số thô – các chỉ tiêu loại sai số thô.
2.5. Xử lý kết quả đo gián tiếp.
2.6. Độ chính xác và độ tin cậy của kết quả đo.
2.7. Phương pháp xác định mối quan hệ thực nghiệm.
Chương 3: LỰA CHỌN THIẾT BỊ ĐO VÀ TÍNH TOÁN, THIẾT KẾ THIẾT BỊ GHÉP NỐI MÁY TÍNH
3.1. Cảm biến dịch chuyển.
3.2. Cảm biến lực.
3.3. Tính toán thiết kế thiết bị ghép nối máy tính.
Chương 4: XÂY DỰNG PHẦN MỀM XỬ LÝ SỐ LIỆU
4.1. Xử lý số liệu thử nghiệm bằng phương pháp thông dụng.
4.2. Chương trình xử lý số liệu trên máy thử nghiệm  kéo nén vật liệu.
4.3. Các ưu điểm khi sử dụng chương trình.
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
[/tomtat]

Bài viết liên quan