[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phát triển dịch vụ bảo lãnh ngân hàng tại chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn thành phố Đà Nẵng

[/kythuat]
[tomtat]
Phát triển dịch vụ bảo lãnh ngân hàng tại chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn thành phố Đà Nẵng
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ BẢO LÃNH NGÂN HÀNG VÀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ BẢO LÃNH NGÂN HÀNG TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG VÀ KHẢ NĂNG PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ BẢO LÃNH TẠI CHI NHÁNH NHNo&PTNT TP ĐÀ NẴNG
2.1 Giới thiệu về Chi nhánh NHNo và Phát triển nông thôn thành phố Đà Nẵng
2.2 Thực trạng và khả năng phát triển dịch vụ bảo lãnh ngân hàng tại Chi nhánh
2.3 Phân tích rủi ro dịch vụ bảo lãnh những năm qua
2.4 Phân tích hiệu quả dịch vụ bảo lãnh những năm qua
2.5 Đánh giá chung về dịch vụ bảo lãnh ngân hàng tại chi nhánh NHNo&PTNT Tp Đà Nẵng
KẾT LUẬN CHƯƠNG 2
CHƯƠNG 3 GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ BẢO LÃNH TẠI CHI NHÁNH NHNo&PTNT THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
3.1 Định hướng phát triển của NHNo&PTNTVN về sản phẩm dịch vụ
3.2 Giải pháp phát triển dịch vụ bảo lãnh tại chi nhánh NHNo&PTNT Tp Đà Nẵng
3.2.1 Đa dạng hoá danh mục sản phẩm, đa đạng hoá kênh phân phối đến nhiều phân khúc thị trường
3.2.2 Nâng cao giá trị tăng thêm của dịch vụ, nâng tính chuyên nghiệp trong cung cấp dịch vụ
3.2.3 Quản trị rủi ro, thẩm định và nhận diện rủi ro để tăng cường kiểm soát, hoàn thiện quy trình thủ tục tác nghiệp
3.2.4 Hoàn thiện giá phí và kiểm soát chi phí
3.2.5 Các giải pháp hỗ trợ
3.3 Một số kiến nghị
3.3.1 Với cơ quan chức năng của Nhà nước
3.3.2 Với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
3.3.3 Với NHNo và Phát triển nông thôn Việt Nam nói chung và chi nhánh NHNo&PTNT Tp Đà Nẵng nói riêng
KẾT LUẬN CHƯƠNG 3
KẾT LUẬN
[/tomtat]

Bài viết liên quan