[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phát triển dịch vụ bán lẻ chi nhánh ngân hàng thương mại cổ phần quân đội tại Quảng Ngãi

[/kythuat]
[tomtat]
Phát triển dịch vụ bán lẻ chi nhánh ngân hàng thương mại cổ phần quân đội tại Quảng Ngãi
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ DỊCH VỤ BÁN LẺ CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
1.1. Tổng quan về ngân hàng thương mại.
1.2. Phát triển dịch vụ bán lẻ của ngân hàng.
1.3. Những yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển của dịch vụ bán lẻ.
1.4. Kinh nghiệm phát triển dịch vụ bán lẻ trên thế giới.
Chương 2: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ BÁN LẺ CHI NHÁNH NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI TẠI QUẢNG NGÃI
2.1. Khái quát về chi nhánh NHTMCP Quân đội tại Quảng Ngãi.
2.2. Thực trạng phát triển dịch vụ bán lẻ chi nhánh NHTMCP Quân đội tại Quảng Ngãi.
2.3.  Đánh giá thực trạng dịch vụ bán lẻ tại NHTMCP Quân đội chi nhánh Quảng Ngãi.
Chương 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ BÁN LẺ CHI NHÁNH NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI TẠI QUẢNG NGÃI
3.1. Cơ sở đề ra các giải pháp phát triển dịch vụ bán lẻ chi nhánh NHTMCP Quân đội tại Quảng Ngãi.
3.2. Các giải pháp phát triển dịch vụ bán lẻ chi nhánh NHTMCP Quân đội tại Quảng Ngãi.
3.3. Các kiến nghị.
KẾT LUẬN
[/tomtat]

Bài viết liên quan