[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu thiết kế và chế tạo tổng đài thế hệ sau đa dịch vụ chuyển mạch mềm (Softswitch) và ứng dụng vào Việt Nam

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu thiết kế và chế tạo tổng đài thế hệ sau đa dịch vụ chuyển mạch mềm (Softswitch) và ứng dụng vào Việt Nam
MỤC LỤC
I. MỤC TIÊU ĐỀ TÀI
II. SẢN PHẨM 1: BÁO CÁO TỔNG HỢP
II.1. Sản phẩm.
II.2. Tóm tắt báo cáo.
III. SẢN PHẨM 2: KHUNG HỆ THỐNG SOFTSWITCH
III.1. Sản phẩm.
III.2. Tóm tắt báo cáo.
III.3. Kết luận.
IV. SẢN PHẨM 3: PHẦN MỀM XỬ LÝ CUỘC GỌI CƠ BẢN
IV.1. Sản phẩm.
IV.2. Tóm tắt báo cáo.
IV.3. Kết luận.
V. SẢN PHẨM 4: PHẦN MỀM GIAO TIẾP VỚI CÁC GATEWAY
V.1. Sản phẩm.
V.2. Tóm tắt báo cáo.
V.3. Kết luận.
VI. SẢN PHẨM 5: PHẦN MỀM GIAO TIẾP TRUNG KẾ
VI.1. Sản phẩm.
VI.2. Tóm tắt báo cáo.
VI.3. Kết luận.
VII. SẢN PHẨM 6: PHẦN MỀM GIAO TIẾP VỚI SOFTSWITCH KHÁC
VII.1. Sản phẩm.
VII.2. Tóm tắt báo cáo.
VII.3. Kết luận.
VIII. SẢN PHẨM 7: PHẦN MỀM HỖ TRỢ VẬN HÀNH OS
VIII.1. Sản phẩm.
VIII.2. Tóm tắt báo cáo.
VIII.3. Kết luận.
IX. SẢN PHẨM 8: PHẦN MỀM HỖ TRỢ GIÁM SÁT (OAM)
IX.1. Sản phẩm.
IX.2. Tóm tắt báo cáo.
IX.3. Kết luận.
X. SẢN PHẨM 9: PHẦN MỀM HỖ TRỢ QUẢN LÝ CƯỚC
X.1. Sản phẩm.
X.2. Tóm tắt báo cáo.
X.3. Kết luận.
XI. SẢN PHẨM 10: PHẦN MỀM GIAO TIẾP VỚI MẠNG VOIP
XI.1. Sản phẩm.
XI.2. Tóm tắt báo cáo.
XI.3. Kết luận.
XII. SẢN PHẨM 11: PHẦN MỀM GIAO TIẾP PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG
XII.1. Sản phẩm.
XII.2. Tóm tắt báo cáo.
XII.3. Kết luận.
XIII. SẢN PHẨM 12: CSDL THUÊ BAO
XIII.1. Sản phẩm.
XIII.2. Tóm tắt báo cáo.
XIII.3. Kết luận.
XIV. SẢN PHẨM 13: PHẦN MỀM NHẬN THỰC
XIV.1. Sản phẩm.
XIV.2. Tóm tắt báo cáo.
XIV.3. Kết luận.
XV. SẢN PHẨM 14: TÀI LIỆU THỬ NGHIỆM
XV.1. Sản phẩm.
XV.2. Tóm tắt báo cáo.
XV.3. kết luận.
XVI. KẾT LUẬN CHUNG
[/tomtat]

Bài viết liên quan