[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phát triển thương hiệu tổng công ty cổ phần dệt may Hòa Thọ


[/kythuat]
[tomtat]
Phát triển thương hiệu tổng công ty cổ phần dệt may Hòa Thọ
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1 - CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ THƯƠNG HIỆU VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU
1.1. Những vấn đề chung về thương hiệu
1.2. Phát triển thương hiệu và các chiến lược phát triển
1.3. Tiến trình phát triển thương hiệu trong doanh nghiệp
Chương 2 - THỰC TRẠNG KINH DOANH VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU TỔNG CTY CP DỆT MAY HÒA THỌ
2.1. Tổng quan về Tổng Công Ty Cổ Phần Dệt May Hòa Thọ
2.2. Môi trường kinh doanh và hình ảnh thương hiệu HOATHO
2.3. Thực trạng phát triển thương hiệu Tổng Công Ty Cổ Phần Dệt May Hòa Thọ
2.4. Đánh giá chung về thực trạng phát triển thương hiệu
Chương 3 - ĐỊNH HƯỚNG VÀ CÁC GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HÒA THỌ
3.1. Cơ sở đề xuất giải pháp
3.2. Phát triển thương hiệu Tổng Công Ty CP Dệt May Hòa Thọ
3.2.1. Xác định mục tiêu phát triển thương hiệu
3.2.2. Lựa chọn thị trường mục tiêu
3.2.3. Định vị thương hiệu trên thị trường mục tiêu
3.2.4. Lựa chọn chiến lược phát triển thương hiệu
3.2.5. Triễn khai đồng bộ các giải pháp phát triển thương hiệu
3.2.6. Bảo vệ thương hiệu
KẾT LUẬN
[/tomtat]

Bài viết liên quan