[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phát triển thương hiệu Vina-Acecook

[/kythuat]
[tomtat]
Phát triển thương hiệu Vina-Acecook
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU
1.1. Khái quát chung về thương hiệu, tầm quan trọng của nó đối với doanh nghiệp.
1.2. Xây dựng và phát triển thương hiệu.
1.3. Các nhân tố ảnh hưởng tới việc xây dựng và phát triển thương hiệu ở các doanh nghiệp.
Tóm tắt chương 1
Chương 2: THỰC TRẠNG XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU TẠI CÔNG TY VINACECOOK
2.1. Giới thiệu sơ lược về Công ty Vinacecook.
2.2. Thực trạng hoạt động xây dựng và phát triển thương hiệu Vinacecook.
2.3. Chiến lược phát triển thương hiệu tại Công tu Vinacecook.
2.4. Đánh giá về xây dựng và phát triển thương hiệu tại Công ty Vinacecook.
Tóm tắt chương 2
Chương 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU TẠI CÔNG TY VINACECOOK
3.1. Quan điểm và cơ sở xây dựng phát triển thương hiệu Vinacecook.
3.2. Phát triển thương hiệu Vinacecook.
3.2.1. Xác định thị trường mục tiêu và dòng sản phẩm kinh doanh chiến lược.
3.2.2. Xây dựng định vị thương hiệu Vinacecook.
3.2.3. Thiết kế thương hiệu Vinacecook.
3.2.4. Chiến lược phát triển thương hiệu Vinacecook.
3.2.5. Truyền thông thương hiệu và xúc tiến bán hàng.
Tóm tắt chương 3
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
[/tomtat]

Bài viết liên quan