[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Quản trị quan hệ khách hàng ở Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Quảng Nam

[/kythuat]
[tomtat]
Quản trị quan hệ khách hàng ở Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Quảng Nam
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ QUAN HỆ KHÁCH HÀNG
1.1. Khái quát về khách hàng.
1.2. Quản trị quan hệ khách hàng.
Chương 2: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ QUAN HỆ KHÁCH HÀNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH QUẢNG NAM
2.1. Giới thiệu.
2.2. Phân tích các điều kiện ảnh hưởng đến quản trị quan hệ khách hàng.
2.3. Thực trạng quản trị quan hệ khách hàng đối với khách hàng quan hệ tín dụng tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Quảng Nam.
Chương 3: THIẾT KẾ HỆ THỐNG QUẢN TRỊ QUAN HỆ KHÁCH HÀNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH QUẢNG NAM
3.1. Những tiền đề thực hiện.
3.2. Những định hướng để tiến hành xây dựng hệ thống quản trị quan hệ khách hàng.
3.3. Thiết kế hệ thống quản trị quan hệ khách hàng tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Quảng Nam.
3.4. Mô hình tổ chức quản trị quan hệ khách hàng.
3.5. Một số kiến nghị, đề xuất để thực hiện thành công chương trình quản trị quan hệ khách hàng.
KẾT LUẬN
[/tomtat]

Bài viết liên quan