[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Quản trị kênh phân phối sản phầm bánh kẹo tại thị trường miền Trung Việt Nam của công ty TNHH Lotte Việt Nam

[/kythuat]
[tomtat]
Quản trị kênh phân phối sản phầm bánh kẹo tại thị trường miền Trung Việt Nam của công ty TNHH Lotte Việt Nam
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: KÊNH PHÂN PHỐI HÀNG TIÊU DÙNG VÀ HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ KÊNH PHÂN PHỐI
1.1. Khái quát về kênh phân phối.
1.2. Cấu trúc kênh phân phối hàng tiêu dung.
1.3. Quản trị kênh và thúc đẩy thành viên kênh hoạt động.
Chương 2: THỰC TRẠNG KÊNH PHÂN PHỐI CỦA CÔNG TY TNHH LOTIE VIỆT NAM TẠI KHU VỰC MIỀN TRUNG VIỆT NAM
2.1. Tổng quan về Công ty TNHH LOTIE Việt Nam.
2.2. Kênh phân phối của Công ty TNHH LOTIE Việt Nam khu vực miền trung.
2.3. Thực trạng về quản trị kênh phân phối của Công ty TNHH LOTIE tại chi nhánh miền Trung Việt Nam.
Chương 3: HOÀN THIỆN QUẢN TRỊ KÊNH PHÂN PHỐI CỦA CÔNG TY TNHH LOTIE VIỆT NAM
3.1. Phân tích các yếu tố tác động đến quản trị kênh phân phối.
3.2. Xây dựng mục tiêu của kênh quản trị.
3.3. Giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị kênh phân phối của LOTIE tại chi nhánh miền Trung Việt Nam.
3.3.1. Hoàn thiện tiêu chí tuyển chọn thành viên kênh.
3.3.2. Hoàn thiện tiêu chí đánh giá thành viên kênh.
3.3.3. Xây dựng các tiêu chuẩn kiểm soát kênh.
3.3.4. Hoàn thiện chính sách kích thích thành viên kênh.
3.3.5. Hoàn thiện công tác thu tập thông tin địa lý.
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
[/tomtat]

Bài viết liên quan