[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Quản trị rủi ro trong hoạt động tín dụng tại chi nhánh ngân hàng TMCP ngoại thương Đắk Lắk

[/kythuat]
[tomtat]
Quản trị rủi ro trong hoạt động tín dụng tại chi nhánh ngân hàng TMCP ngoại thương Đắk Lắk
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG NGÂN HÀNG
1.1. Tín dụng ngân hàng.
1.2. Lý luận về rủi ro tín dụng ngân hàng.
1.3. Nội dung về quản trị rủi ro tín dụng.
1.4. Kinh nghiệm quản trị rủi ro tín dụng một số nước.
Chương 2: THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG ĐAKLAK
2.1. Tổng quan về Vietcombank DakLak.
2.2. Thực trạng quản trị rủi ro tín dụng tại Vietcombank DakLak.
Chương 3: GIẢI PHÁP QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG ĐAKLAK
3.1. Quản trị rủi ro tín dụng giai đoạn hiện nay.
3.2. Giải pháp.
3.2.1. Hoạch định chiến lược và chính sách quản trị rủi ro tín dụng.
3.2.2. Hoàn thiện mô hình tổ chức, quy trình cấp tín dụng, quản trị rủi ro.
3.2.3. Tăng cường khả năng thu thập và xử lý thông tin.
3.2.4. Phát hiện sớm các dấu hiệu trong quản trị rủi ro tín dụng.
3.2.5. Nâng cao chất lượng thẩm định tín dụng.
3.2.6. Hoàn thiện công tác quản lý tài sản bảo đảm tiền vay.
3.2.7. Tăng cường công tác giám sát và quản lý nợ vay.
3.2.8. Hoàn thiện hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ.
3.2.9. Nâng cao chất lượng nhân lực và công nghệ trong lĩnh vực tín dụng.
3.2.10. Các giải pháp khác.
3.3. Một số kiến nghị.
KẾT LUẬN
[/tomtat]

Bài viết liên quan