[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Quản trị thương hiệu Thachbich tại nhà máy nước khoáng Thạch Bích Quảng Ngãi

[/kythuat]
[tomtat]
Quản trị thương hiệu Thachbich tại nhà máy nước khoáng Thạch Bích Quảng Ngãi
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ THƯƠNG HIỆU VÀ QUẢN TRỊ THƯƠNG HIỆU
1.1. Nhận thức chung về thương hiệu
1.2. Quản trị thương hiệu
1.3. Các mô hình quản trị thương hiệu
KẾT LUẬN CHƯƠNG 1
CHƯƠNG 2: TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ THƯƠNG HIỆU THACHBICH CỦA NHÀ MÁY NƯỚC KHOÁNG THẠCH BÍCH QUẢNG NGÃI
2.1. Tình hình chung về nhà máy
2.2. Tình hình quản trị thương hiệu Thachbich
KẾT LUẬN CHƯƠNG 2
CHƯƠNG 3: QUẢN TRỊ THƯƠNG HIỆU THACHBICH TRONG THỜI GIAN TỚI
3.1. Những cơ sở để đề xuất và mục tiêu của quản trị thương hiệu Thachbich trong thời gian tới
3.1.1. Cơ sở đề xuất
3.1.2. Mục tiêu quản trị thương hiệu Thachbich
3.2. Lựa chọn chiến lược thương hiệu
3.2.1. Lợi thế và rủi ro khi mở rộng thương hiệu Thachbich
3.2.2. Các giải pháp để việc mở rộng thương hiệu thành công
3.3. Tổ chức thực hiện và kiểm soát thương hiệu Thachbich
3.3.1. Tổ chức thực hiện và kiểm soát xây dựng thương hiệu bên trong
3.3.2. Tổ chức thực hiện và kiểm soát bên ngoài thương hiệu Thachbich
KẾT LUẬN CHƯƠNG 3
KẾT LUẬN
[/tomtat]

Bài viết liên quan