[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Sản xuất thử nghiệm trên diện rộng chế phẩm thảo mộc trừ ốc bươu vàng hại lúa

[/kythuat]
[tomtat]
Sản xuất thử nghiệm trên diện rộng chế phẩm thảo mộc trừ ốc bươu vàng hại lúa
MỤC LỤC
I. MỞ ĐẦU
1. tổng quan
1.1. ốc bươu vàng (OBV) - có là dịch hại nguy hiểm nữa không?
1.2. Về hiện trạng sản xuất thuốc thảo mộc trên thê giới.
1.3. Nghiên cứu và công nghệ sản xuất thuốc thảo mộc trừ OBV ở trong nước
II. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Vật liệu và công cụ nghiên cứu
2.2. Phương pháp nghiên cứu, thực nghiệm
2.2. 1. Phương pháp xác định hàm lượng hoạt chất trong chế phẩm và nguyên liệu
2.2.2. Đánh giá độ độc của chế phẩm với động vật máu nóng
2.2.3. Đánh giá hiệu lực của chế phẩm với ốc bươu vàng
2.2.4. Đánh giá độ độc của chế phẩm với cá và động vật thuỷ sinh.
2.2.5. Phương pháp đánh giá độ ổn định của chế phẩm
2.2.6. Phương pháp xác định sự tối ưu hoá thời điểm thu hái, tỷ lệ thành phần nguyên liệu, phụ gia, độ mịn nguyên liệu, thời gian và nhiệt độ sấy nguyên liệu:
III. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
3.1. Hoàn thiện công nghệ sản xuất chế phẩm.
3.1.1. Xác định hàm lượng Saponozit trong một số nguyên liệu
3.1.2. Xác định thời điểm thu hái sản phẩm để có hàm lượng chất độc cao nhất
3.1.3. Xác định tỷ lệ thành phần các nguyên liệu tham gia chế phẩm.
3.1.4. Xác định hàm lượng hoá chất tham gia bảo quản chế phẩm
3.1.5. Xác định độ mịn thích hợp của từng loại nguyên liệu.
3.1.6. Xác định nhiệt độ và thời gian sấy thích hợp với từng loại nguyên liệu
3.1.7. Hoàn thiện kỹ thuật phối trộn sản phẩm nguyên liệu và chất phụ gia
3.1.8. Đánh giá hiệu quả sử dụng chế phẩm trên đồng ruộng ở các nhiệt độ khác nhau.
3.1.9. Đánh giá độ độc của chế phẩm với động vật máu nóng.
3.1.10. Đánh giá độ an toàn của chế phẩm đối với động vật thuỷ sinh.
3.1.11. Xây dựng quy trình đánh giá hiệu quả của sản phẩm
3.2. Hoàn thiện kỹ thuật sử dụng chế phẩm phòng trừ OBV trên đồng lúa
3.2.1. Xác định liều lượng sử dụng chế phẩm thảo mộc trừ OBV trong các kiểu hình canh tác (sạ khô, sạ ướt, lúa cấy)
3.2.2. Sử dụng chế phẩm thảo mộc trừ OBV trong điều kiện ao hồ
3.2.3. Phân tích dư lượng của chế phẩm trong đất, nước
3.2.4. Quy trình sử dụng chế phẩm thảo mộc CE-02 và CB-03 trừ OBV
3.2.5. Kỹ thuật ứng dụng trên diện rộng và hiệu quả sử dụng
3. 3. Kết quả đào tậo, tập huấn
IV. KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan