[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Tăng cường kiểm soát chi phí xây lắp tại công ty TNHH tư vấn xây dựng Xuân Quang

[/kythuat]
[tomtat]
Tăng cường kiểm soát chi phí xây lắp tại công ty TNHH tư vấn xây dựng Xuân Quang
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KIỂM SOÁT CHI PHÍ XÂY LẮP TRONG DOANH NGHIỆP XÂY DỰNG
1.1. Những vấn đề về kiểm soát trong quản lý.
1.2. Khái quát chung về chi phí xây lắp trong doanh nghiệp xây dựng.
1.3. Tổ chức kiểm soát chi phí trong doanh nghiệp.
KẾT LUẬN CHƯƠNG 1
Chương 2: THỰC TRẠNG KIỂM SOÁT CHI PHÍ XÂY LẮP TẠI CÔNG TY TNHH TƯ VẤN – XÂY DỰNG XUÂN QUANG
2.1. Khái quát chung về Công ty TNHH TVXD Xuân Quang.
2.2. Thực trạng công tác kiểm toán chi phí xây lắp tại Công ty TNHH TVXD Xuân Quang.
KẾT LUẬN CHƯƠNG 2
Chương 3: GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG KIỂM SOÁT CHI PHÍ XÂY LẮP TẠI CÔNG TY TNHH TƯ VẤN – XÂY DỰNG XUÂN QUANG
3.1. Giải pháp tăng cường kiểm soát chi phí xây lắp theo định hướng gắn với trung tâm chi phí.
3.2. Giải pháp tăng cường kiểm soát chi phí xây lắp thông qua phân tích chi phí xây lắp.
3.3. Hoàn thiện các thủ tục kiểm toán chi phí xây lắp tại Công ty TNHH vậ tư – xây dựng Xuân Quang.
KẾT LUẬN CHƯƠNG 3
KẾT LUẬN
[/tomtat]

Bài viết liên quan