[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Tăng cường kiểm soát chi phí tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Quảng Nam

[/kythuat]
[tomtat]
Tăng cường kiểm soát chi phí tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Quảng Nam
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ KIỂM SOÁT CHI PHÍ TRONG NGÂN HÀNG
1.1. Những vấn đề về kiểm soát trong quản lý.
1.2. Kiểm soát chi phí ngân hàng.
KẾT LUẬN CHƯƠNG 1
Chương 2: THỰC TRẠNG KIỂM SOÁT CHI PHÍ TẠI NHNo&PTNT TỈNH QUẢNG NAM
2.1. Những đặc trưng cơ bản về hoạt động của NHNo&PTNT tỉnh Quảng Nam.
2.2. Thực tế hoạt động kiểm soát nội bộ tại NHNo&PTNT tỉnh Quảng Nam.
2.3. Thực trạng kiểm soát chi phí tại NHNo&PTNT tỉnh Quảng Nam.
KẾT LUẬN CHƯƠNG 2
Chương 3: GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG KIỂM SOÁT CHI PHÍ TẠI NHNo&PTNT TỈNH QUẢNG NAM
3.1. Sự cần thiết phải kiểm soát chi phí tại NHNo&PTNT tỉnh Quảng Nam.
3.2. Một số giải pháp nhằm tăng cường kiểm soát chi phí tại NHNo&PTNT tỉnh Quảng Nam.
3.3. Các kiến nghị và đề xuất.
KẾT LUẬN CHƯƠNG 3
KẾT LUẬN
[/tomtat]

Bài viết liên quan