[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Chăm sóc người bệnh tăng huyết áp

[/kythuat]
[tomtat]
Chăm sóc người bệnh tăng huyết áp
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. GIẢI PHẪU VÀ SINH LÝ HỆ TUẦN HOÀN
1.1 Giải phẫu sinh lý tim
1.2 Sinh lý tuần hoàn động mạch
1.2.1 Đặc điểm cấu trúc - chức năng của động mạch
1.2.2 Các đặc tính sinh lý của động mạch
1.2.3 Huyết áp động mạch
1.2.4 Điều hoà tuần hoàn động mạch
CHƯƠNG 2. BỆNH HỌC TĂNG HUYẾT ÁP
2.1 Định nghĩa tăng huyết áp
2.2 Phân độ tăng huyết áp
2.3 Bệnh nguyên của tăng huyết áp
2.3.1 Tăng huyết áp nguyên phát
2.3.2 Tăng huyết áp thứ phát:
2.3.3 Các yếu tố thuận lợi làm tăng huyết áp
2.4 Cơ chế sinh bệnh của tăng huyết áp
2.4.1 Cơ chế sinh bệnh của tăng huyết áp nguyên phát
2.4.2 Cơ chế sinh bệnh của tăng huyết áp thứ phát
2.5 Dấu hiệu của tăng huyết áp
2.6 Tiến triển và biến chứng
2.6.1 Tim
2.6.2 Não
2.6.3 Thận
2.6.4 Mắt.
2.6.5 Mạch máu.
2.7 Điều trị.
2.7.1 Nguyên tắc điều trị
2.7.2 Áp dụng phác đồ điều trị theo cá nhân.
CHƯƠNG 3. CHĂM SÓC NGƯỜI BỆNH TĂNG HUYẾT ÁP
3.1 Nhận định
3.1.1 Các thông tin chung về người bệnh
3.1.2 Hỏi bệnh
3.1.3 Quan sát
3.1.4 Thăm khám
3.1.5 Thu thập thông tin
3.2 Chẩn đoán điều dưỡng.
3.3 Lập kế hoạch chăm sóc.
3.3.1 Đảm bảo chăm sóc cơ bản tốt.
3.3.2 Can thiệp y lệnh.
3.3.3 Theo dõi.
3.3.4 Giáo dục sức khoẻ.
3.4 Can thiệp điều dưỡng.
3.4.1 Thực hiện chăm sóc cơ bản.
3.4.1.1 Chế độ ăn cho người bệnh tăng huyết áp
3.4.1.2 Chế độ nghỉ ngơi đối với người bệnh tăng huyết áp.
3.4.1.3 Chế độ vệ sinh đối với người bệnh tăng huyết áp.
3.4.2 Theo dõi người bệnh tăng huyết áp
3.4.3 Giáo dục sức khoẻ.
3.5 Đánh giá
KẾT LUẬN
PHỤ LỤC
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan