[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Chăm sóc và phục hồi chức năng cho bệnh nhân viêm khớp dạng thấp

[/kythuat]
[tomtat]
Chăm sóc và phục hồi chức năng cho bệnh nhân viêm khớp dạng thấp
File toàn văn Down tại đây
File thuyết trình Down tại đây
MỤC LỤC
ĐẶT VẤN ĐỀ
CHƯƠNG 1: GIẢI PHẪU VÀ SINH LÝ KHỚP
1.1. Định nghĩa khớp
1.2. Phân loại khớp
1.3. Cấu tạo của khớp
1.4. Hoạt động bình thường của khớp
1.5. Chức năng của khớp
CHƯƠNG 2: BỆNH HỌC VIÊM KHỚP DẠNG THẤP
2.1. Định nghĩa viêm khớp dạng thấp
2.2. Tổn thương bệnh học
2.3. Nguyên nhân của viêm khớp dạng thấp
2.4. Triệu chứng của viêm khớp dạng thấp
2.4.1. Lâm sàng
2.4.2. Triệu chứng cận lâm sàng
2.5. Tiêu chuẩn chẩn đoán
2.6. Biến chứng của viêm khớp dạng thấp
2.7. Tiên lượng
2.8. Nguyên tắc điều trị
2.8.1. Điều trị nội khoa
2.8.2. Điều trị ngoại khoa
2.8.3. Điều trị bằng lý trị liệu
CHƯƠNG 3: CHĂM SÓC BỆNH NHÂN VIÊM KHỚP DẠNG THẤP
3.1. Vai trò của chăm sóc
3.2. Quy trình điều dưỡng
3.2.1. Nhận định
3.2.2. Chẩn đoán điều dưỡng
3.2.3. Lập kế hoạch chăm sóc
3.2.4. Thực hiện kế hoạch
3.2.5. Giáo dục sức khoẻ
CHƯƠNG 4: PHỤC HỒI CHỨC NĂNG BỆNH NHÂN VIÊM KHỚP DẠNG THẤP
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan