[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Chế độ dinh dưỡng và tập luyện thể thao cho người bệnh đái tháo đường tuýp 2

[/kythuat]
[tomtat]
Chế độ dinh dưỡng và tập luyện thể thao cho người bệnh đái tháo đường týp 2
File toàn văn Down tại đây
File thuyết trình Down tại đây
MỤC LỤC
LỜI CẢM ƠN
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC BẢNG, HÌNH ẢNH
MỞ ĐẦU
1. GIẢI PHẦU VÀ SINH LÝ TUYẾN TỤY
1.1. Giải phẫu tuyến tụy
1.2. Chức năng sinh lý tuyến tụy
1.3. Hormon insulin
2. ĐẠI CƯƠNG VỀ ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TÝP 2
2.1. Định nghĩa và phân loại đái tháo đường
2.1.1. Định nghĩa đái tháo đường
2.1.2. Phân loại đái tháo đường
2.2. Đái tháo đường týp 2
2.2.1. Khái niệm đái tháo đường týp 2
2.2.2. Nguyên nhân gây đái tháo đường týp 2
2.2.3. Các yếu tố nguy cơ gây bệnh đái tháo đường týp 2
2.2.4. Phân biệt đái tháo đường týp 1 và đái tháo đường týp 2
2.2.5. Triệu chứng của bệnh T2D
2.2.6. Biến chứng
2.2.7. Chẩn đoán
2.2.8. Điều trị
3. CHẾ ĐỘ DINH DƯỠNG VÀ TẬP LUYỆN CHO NGƯỜI BỆNH ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TÝP 2
3.1. Chế độ dinh dưỡng hợp lý cho người bệnh đái tháo đường type 2
3.1.1. Nhu cầu dinh dưỡng cho người bình thường
3.1.2. Một số nghiên cứu về mối liên quan giữa chế độ dinh dưỡng và mức đường huyết ở người bệnh T2D
3.1.3. Chế độ dinh dưỡng cho người bệnh đái tháo đường type 2
3.2. Chế độ tập luyện cho người bệnh đái tháo đường type 2
3.2.1. Lợi ích của tập luyện thể thao đối với sức khỏe người bệnh T2D
3.2.2. Các nguy cơ có thể xảy ra trong và sau khi tập thể dục
3.2.3. Nguyên tắc tập luyện thể thao đối với người bệnh đái tháo đường type 2
3.2.4. Môn thể thao cho người bệnh T2D
3.3. Giáo dục sức khỏe dự phòng bệnh đái tháo đường
3.3.1. Giáo dục sức khỏe cho người bệnh đái tháo đường týp 2
3.3.2. Dự phòng bệnh đái tháo đường týp 2
3.4. Áp dụng kiến thức về chế độ dinh dưỡng và tập luyện vào quy trình điều dưỡng trên bệnh nhân điều trị đái tháo đường ngoại trú
3.4.1. Thông tin hành chính
3.4.2. Bệnh án chăm sóc
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan