[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Chửa ngoài tử cung và cách chăm sóc bệnh nhân

[/kythuat]
[tomtat]
Chửa ngoài tử cung và cách chăm sóc bệnh nhân
MỤC LỤC
LỜI CẢM ƠN
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC BẢNG, HÌNH ẢNH
MỞ ĐẦU
1. GIẢI PHẪU VÀ SINH LÝ CỦA TỬ CUNG, VÒI TỬ CUNG
1.1. Giải phẫu tử cung và sinh lý của tử cung
1.1.1. Hình thể ngoài, kích thước và vị trí
1.1.2. Hình thể trong và cấu tạo
1.1.3. Chức năng sinh lý tử cung
1.2. Giải phẫu và sinh lý của vòi tử cung
2. ĐẠI CƯƠNG VỀ CHỬA NGOÀI TỬ CUNG
2.1. Khái niệm chửa ngoài tử cung
2.2. Nguyên nhân
2.3. Các yếu tố nguy cơ gây chửa ngoài tử cung
2.4. Giải phẫu bệnh
2.4.1. Phân loại chửa ngoài tử cung
2.4.2. Trứng có thể phát triển bất kỳ phần nào của vòi trứng
2.4.3. Các thay đổi ở tử cung
2.4.4. Tiến triển của chửa ngoài tử cung
2.5. Triệu chứng của chửa ngoài tử cung
2.5.1. Triệu chứng lâm sàng của chửa ngoài tử cung
2.5.2. Triệu chứng cận lâm sàng
2.6. Chẩn đoán chửa ngoài tử cung
2.6.1. Chẩn đoán xác định
2.6.2. Chẩn đoán phân biệt
2.7. Xử trí chửa ngoài tử cung
3. CHĂM SÓC BỆNH NHÂN CHỬA NGOÀI TỬ CUNG
3.1. Mục tiêu của chăm sóc bệnh nhân chửa ngoài tử cung
3.2. Vai trò của người điều dưỡng trong chăm sóc bệnh nhân CNTC
3.3. Quy trình điều dưỡng chăm sóc bệnh nhân chửa ngoài tử cung điều trị nội khoa
3.3.1. Nhận định
3.3.2. Chẩn đoán điều dưỡng
3.3.3. Lập kế hoạch chăm sóc
3.3.4. Thực hiện kế hoạch chăm sóc
3.3.5. Lượng giá
3.4. Chăm sóc bệnh nhân chửa ngoài tử cung điều trị ngoại khoa sau mổ
3.4.1. Nhận định
3.4.2. Chẩn đoán điều dưỡng
3.4.3. Lập kế hoạch chăm sóc
3.4.4. Thực hiên kế hoạch chăm sóc
3.4.5. Lượng giá
3.5. Áp dụng quy trinh điều dưỡng vào chăm sóc bệnh nhân chửa ngoài tử cung cụ thể
3.5.1. Hành chính
3.5.2. Bệnh án chăm sóc
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan