[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Chăm sóc điều dưỡng cho bệnh nhân ung thư phổi điều trị hóa chất

[/kythuat]
[tomtat]
Chăm sóc điều dưỡng cho bệnh nhân ung thư phổi điều trị hóa chất
MỤC LỤC
ĐẶT VẤN ĐỀ
CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ UNG THƯ PHỔI
1.1. Đại cương về ung thư phổi
1.1.1. Định nghĩa
1.1.2. Nguyên nhân sinh bệnh
1.1.3. Phân loại ung thư phổi
1.1.4. Triệu chứng lâm sàng
1.1.5. Triệu chứng cận lâm sàng
1.1.6. Chẩn đoán và nguyên tắc điều trị
1.2. Điều trị hóa chất cho bệnh nhân ung thư phổi
1.2.1. Điều trị hóa chất cho bệnh nhân ung thư phổi không tế bào nhỏ
1.2.2. Điều trị hóa chất cho bệnh nhân ung thư phổi tế bào nhỏ
1.2.3. Những tác dụng phụ thường gặp của điều trị hóa chất
CHƯƠNG II: CHĂM SÓC ĐIỀU DƯỠNG BỆNH NHÂN UNG THƯ PHỔI
ĐIỀU TRỊ HÓA CHẤT
2.1. Vai trò của chăm sóc điều dưỡng
2.2. Qui trình điều dưỡng
2.2.1. Nhận định điều dưỡng
2.2.2. Chẩn đoán điều dưỡng
2.2.3. Lập kế hoạch chăm sóc
2.2.4. Thực hiện kế hoạch
2.2.4.1. Theo dõi
2.2.4.2. Can thiệp y lệnh
2.2.4.3. Chăm sóc cơ bản
2.2.4.4. Phòng ngừa các tác dụng phụ của điều trị hóa chất
2.2.4.5. Xử trí các biến chứng của điều trị hóa chất
2.2.4.6. Giáo dục sức khỏe
2.2.5. Đánh giá
KẾT LUẬN
[/tomtat]

Bài viết liên quan