[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Dự phòng và chăm sóc loét tỳ đè cho bệnh nhân nằm lâu

[/kythuat]
[tomtat]
Dự phòng và chăm sóc loét tỳ đè cho bệnh nhân nằm lâu
MỤC LỤC
ĐẶT VẤN ĐỀ
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN
1.1. Cấu tạo của da
1.1.1. Thượng bì(còn gọi là biểu bì, epidermis)
1.1.2. Trung bì (còn gọi là chân bì)
1.1.3. Hạ bì (còn gọi là mô dưới da)
1.1.4. Phần phụ của da
1.2. Loét tì đè
1.2.1. Định nghĩa và bệnh sinh loét tì đè
1.2.2. Những yếu tố nguy cơ loét tì đè
1.2.3. Phân loại
1.2.4. Phân độ loét
1.2.5. Biến chứng
1.2.6. Điều trị
1.2.7. Sự lành vết thương
CHƯƠNG 2: DỰ PHÒNG VÀ CHĂM SÓC LOÉT TÌ ĐÈ Ở BỆNH NHÂN NẰM LÂU
2.1. Nhóm bệnh nhân có nguy cơ loét tì đè
2.2. Dự phòng loét tì đè ở bệnh nhân nằm lâu
2.2.1. Những phương pháp phòng ngừa loét tì đè
2.2.2. Vai trò của người chăm sóc trong phòng chống loét tì đè
2.3. Chăm sóc loét tì đè ở bệnh nhân nằm lâu theo từng giai đoạn
2.3.1. Giai đoạn I
2.2.2. Giai đoạn II
2.2.3. Giai đoạn III
2.2.4. Giai đoạn IV
2.4. Quy trình chăm sóc loét tì đè ở bệnh nhân nằm lâu của điều dưỡng
2.4.1. Nhận định
2.4.2. Chẩn đoán điều dưỡng
2.4.3. Lập kế hoạch chăm sóc
2.4.4. Thực hiện kế hoạch chăm sóc phòng ngừa loét tì
2.4.5. Đánh giá
2.4.6. Theo dõi
2.4.7. Đánh giá và kiểm tra lại kế hoạch chăm sóc
KẾT LUẬN
[/tomtat]

Bài viết liên quan