[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Tăng cường kiểm soát nội bộ hoạt động tín dụng của ngân hàng TMCP xuất nhập khẩu Việt Nam chi nhánh Đà Nẵng

[/kythuat]
[tomtat]
Tăng cường kiểm soát nội bộ hoạt động tín dụng của ngân hàng TMCP xuất nhập khẩu Việt Nam chi nhánh Đà Nẵng
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1:  LÝ LUẬN CHUNG VỀ KIỂM TRA, KIỂM SOÁT NỘI BỘ ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TRONG CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
1.1. Tổng quan về hệ thống kiểm soát nội bộ ngân hàng thương mại.
1.2. Kiểm soát nội bộ đối với hoạt động tín dụng tại ngân hàng thương mại.
Chương 2: THỰC TRẠNG VỀ CÔNG TÁC KIỂM SOÁT NỘI BỘ ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP XUẤT NHẬP KHẨU VN – CN ĐÀ NẴNG
2.1. Khái quát về Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng.
2.2. Thực trạng công tác kiểm soát nội bộ đối với hoạt động tín dụng tại Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng.
Chương 3: CÁC GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP XUẤT NHẬP KHẨU ĐÀ NẴNG
3.1. Định hướng công tác kiểm soát nội bộ đối với hoạt động tín dụng tại Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam – CN Đà Nẵng (EIB - ĐN) trong thời gian đến.
3.2. Các giải pháp tăng cường công tác kiểm soát nội bộ hoạt động tín dụng tại EIB Đà Nẵng.
3.3. Một số kiến nghị nhằm tạo điều kiện thực hiện tốt các giải pháp tăng cường công tác kiểm soát nội bộ đối với hoạt động tín dụng tại EIB Đà Nẵng.
KẾT LUẬN
[/tomtat]

Bài viết liên quan