[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Tổ chức kế toán trách nhiệm về chi phí tại tổng công ty cổ phần dệt may Hòa Thọ Đà Nẵng

[/kythuat]
[tomtat]
Tổ chức kế toán trách nhiệm về chi phí tại tổng công ty cổ phần dệt may Hòa Thọ Đà Nẵng
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN TRÁCH NHIỆM CHI PHÍ TRONG DOANH NGHIỆP
1.1. Kế toán trách nhiệm và vai trò của kế toán trách nhiệm trong việc quản lý kiểm soát.
1.2. Phân cấp về quản lý và các công cụ được sử dụng để đánh giá trách nhiệm quản lý trong doanh nghiệp.
1.3. Nội dung cơ bản của kế toán trách nhiệm chi phí trong doanh nghiệp.
KẾT LUẬN CHƯƠNG 1
Chương 2: THỰC TRẠNG TỔ CHỨC KẾ TOÁN TRÁCH NHIỆM CHI PHÍ TẠI TỔNG CÔNG TY DỆT MAY HÒA THỌ ĐÀ NẴNG
2.1. Tổng quan về tình hình hoạt động và tổ chức quản lý tại Tổng Công ty Cổ phần Dệt may Hòa Thọ (HOTEXCO).
2.2. Thực trạng công tác kế toán nói chung và Tổ chức kế toán trách nhiệm chi phí nói riêng tại HOTEXCO.
KẾT LUẬN CHƯƠNG 2
Chương 3: GIẢI PHÁP TỔ CHỨC KẾ TOÁN TRÁCH NHIỆM CHI PHÍ TẠI TỔNG CÔNG TY DỆT MAY HÒA THỌ
3.1. Tổ chức xây dựng mô hình phân quyền quản lý các trung tâm kế toán trách nhiệm về chi phí.
3.2. Hoàn thiện quá trình lập dự toán chi phí.
3.3. Báo cáo thành quả bộ phận và đánh giá thành quả bộ phận bằng các công cụ của kế toán trách nhiệm.
3.4. Điều kiện để tổ chức thành công hệ thống kiểm toán trách nhiệm về chi phí tại HOTEXCO.
KẾT LUẬN CHƯƠNG 3
KẾT LUẬN
[/tomtat]

Bài viết liên quan