[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Tối ưu hóa quản lý tài nguyên vô tuyến trong WCDMA - quản lý tài LC

[/kythuat]
[tomtat]
Tối ưu hóa quản lý tài nguyên vô tuyến trong WCDMA - quản lý tài LC
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: TỔNG QUAN MẠNG 3G WCDMA
1.1. Giới thiệu chương.
1.2. Lịch sử phát triển.
1.3. Lộ trình phát triển mạng thông tin mạng di đông hiện nay.
1.4. Kiến trúc mạng.
1.5. Lưu lượng và dịch vụ trong WCDMA.
1.6. Chất lượng dịch vụ (QoS) trong WCDMA.
1.7. Kết luận chương.
Chương 2: GIAO DIỆN VÔ TUYẾN WCDMA
2.1. Giới thiệu chung.
2.2. Giới thiệu tổng quan.
2.3. Kiến trúc ngăn xếp giao thức WCDMA.
2.4. Các kênh trong WCDMA.
2.5. Kết luận chương.
Chương 3: TỐI ƯU HÓA QUẢN LÍ TÀI NGUYÊN HỆ THỐNG VÔ TUYẾN WCDMA
3.1. Giới thiệu chương.
3.2. Mục đích và chức năng quản lí tài nguyên vô tuyến WCDMA.
3.3. Kết luận chương.
Chương 4: THUẬT TOÁN VÀ CHƯƠNG TRÌNH MÔ PHỎNG QUẢN LÍ TẢI
4.1. Giới thiệu chương.
4.2. Sự cần thiết phải quản lí tải.
4.3. Nội dung của chương trình quản lí tải.
4.4. Thuật toán giới hạn TFCS.
4.5. Nội dung thuật toán TFCS.
4.6. Chương trình mô phỏng quản lí tải.
4.7. Chương trình mô phỏng dịch vụ thoại.
4.8. Kết luận chương.
KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN
[/tomtat]

Bài viết liên quan