[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Tổng hợp màng polyaniline và ứng dụng làm lớp phủ bảo vệ trên nền thép thường

[/kythuat]
[tomtat]
Tổng hợp màng polyaniline và ứng dụng làm lớp phủ bảo vệ trên nền thép thường
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: TỔNG QUAN
1.1. Khái niệm Polyme.
1.2. Tổng quan về Polyme dẫn.
1.3. Tổng quan về Polyaniline.
1.4. Phương pháp tổng hợp Polyaniline.
Chương 2: NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM
2.1. Phương pháp nghiên cứu.
2.1.1. Tổng hợp điện hóa màng PANi.
2.1.2. Khảo sát tính chất điện hóa, bề mặt của màng.
2.1.3.  Đánh giá khả năng bảo vệ thép thường.
2.2. Dụng cụ hóa chất và nguyên vật liệu.
2.3. Quy trình thực nghiệm.
2.3.1. Chuẩn bị mẫu thí nghiệm.
2.3.2. Màng PANi trên thép không gỉ.
2.3.3. Màng PANi trên thép thường.
Chương 3: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
3.1. Màng PANi trên thép không gỉ.
3.1.1. Tổng hợp màng PANi.
3.1.2. Ổn định và khả năng oxi hóa khử của màng.
3.2.1. Tổng quan màng PANi.
3.2.2. Tính chất.
3.2.3. Khả năng bảo vệ kim loại của màng.
3.2. Màng PANi trên thép thường.
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
[/tomtat]

Bài viết liên quan